EKOPUNKT – spotkanie z ekodoradcami w plenerze

Imprezy plenerowe, które cieszą się dużą popularnością mieszkańców są dobrą okazją, aby rozmawiać o sprawach związanych z ekologią. 3 lipca 2021 r. podczas organizowanego przez Muzeum Ślusarstwa oraz Gminę Świątniki Górne pikniku, Ekodoradcy z UMiG Świątniki Górne uruchomili EKOpunkt z doradztwem.

Akcja miała miejsce na terenie Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach. Udzielane porady dotyczyły: -możliwości dofinansowań na wymianę urządzeń grzewczych i odnawialnych źródeł energii; -Uchwały Antysmogowej; -obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Uczestnicy odwiedzający stoisko oprócz doradztwa, otrzymywali rośliny antysmogowe oraz ekogadżety. Podczas wydarzenia, można było również sprawdzić funkcjonowanie swoich płuc i skorzystać z badania spirometrycznego. Była to kolejna okazja do edukacji mieszkańców i pokazania im wpływu zanieczyszczonego powietrza na ich własne zdrowie. Stoisko ekodoradców odwiedziło około 100 osób.

Zakup materiałów oraz wynajem spirobusa współfinansowany był ze środków RPO UMWM na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Świątniki Górne – etap III”.