Lekcje o OZE w Szkole Podstawowej w Ochojnie

1 i 2 czerwca br., Ekodoradcy z Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne przeprowadzili serię lekcji dla uczniów klas 5-8 ze Szkoły Podstawowej w Ochojnie (gm. Świątniki Górne) na temat OZE.

Do przeprowadzenia zajęć na temat Odnawialnych Źródeł Energii, wykorzystane zostały pomoce dydaktyczne będące elementami projektu „Ekochatka Blisko Krakowa – podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych poprzez utworzenie mobilnej pracowni OZE”. Wypożyczone zostały od Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa z siedzibą w Radziszowie.

Uczniowie podnieśli swoją wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii takich jak:

  • energia wiatru;
  • energia termalna;
  • energia słoneczna.

Celem warsztatów było zapoznanie uczniów z alternatywnymi źródłami energii. Zwrócenie uwagi jak ważna jest energia odnawialnych w kontekście dbania o środowisko. Mamy nadzieję, że w dorosłym życiu uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę np. poprzez użycie OZE w swoich domach lub podejmą działania naukowe w tym zakresie.

Zachęcamy również do obejrzenia warsztatu online

W filmie przedstawiono zasady działania pompy ciepła, fotowoltaiki, energii wiatru oraz energii cieplnej. Do przeprowadzenia eksperymentów wykorzystano wybrane modele zakupione w ramach projektu.