Nie truj sąsiada – to nie wypada!

Problem oddychania zanieczyszczonym powietrzem jest szczególnie dotkliwy w okresie jesienno-zimowym, kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy. Dlatego właśnie teraz w Gminie Świątniki Górne wystartowała kampania edukacyjna mająca na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

W ramach akcji, na terenie Gminy Świątniki Górne pojawiły się banery edukacyjne. Umieszczone zostały wzdłuż główny ulic we wszystkich miejscowościach gminy. Uświadamiają mieszkańcom, że ich codzienne decyzje wpływają na zdrowie i życie nie tylko ich samych, ale też ich dzieci i sąsiadów. Mocny przekaz haseł ma zmobilizować mieszkańców do zaniechania niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych oraz podejmowania działań proekologicznych.

Kampania realizowana i współfinansowana w ramach projektu LIFE Małopolska w zdrowej atmosferze.