Tydzień Ziemi w Gminie Świątniki Górne!

Dzień Ziemi obchodzony w dniu 22 kwietnia to największe ekologiczne, międzynarodowe święto, przypominające o konieczności ochrony środowiska.

Od 15 do 22 kwietnia w Gminie Świątniki Górne zorganizowano różne przedsięwzięcia związane z obchodami Dnia Ziemi. W akcje zaangażowali się ekodoradcy z Gminy Świątniki Górne.

15 kwietnia – Akcja #pOSPrzątajmy Gminę Świątniki Górne pod patronatem Skarby Blisko Krakowa. W akcję zaangażowały się wszystkie jednostki OSP, sołectwa, stowarzyszenia, radni, urzędnicy, uczniowie oraz mieszkańcy, którym bliskie sercu jest dobro naszej planety. Posprzątany teren uwzględniał m.in. miejsca oznaczone jako „Skarby Blisko Krakowa” oraz szlaki turystyczne Skarbów Blisko Krakowa we wszystkich miejscowościach Gminy Świątniki Górne. Po zakończeniu sprzątania, na uczestników czekał posiłek.

20 kwietnia- Gminny Konkurs ekologiczno-przyrodniczy dla przedszkolaków pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy. Organizatorem konkursu było Przedszkole Samorządowe nr 1 w Świątnikach Górnych. W konkursie wzięło udział 9 zespołów z przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Świątniki Górne. Dzieci jak zwykle wykazały się dużą wiedzą z zakresu ochrony środowiska.

21 kwietnia – Warsztaty ekologiczne dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Świątnikach Górnych i rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie ekozabawki. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez ekodoradców, dotyczących zagadnień związane z ochroną powietrza.

21 kwietnia w Parku koło UMiG w Świątnikach Górnych zamontowano hotele dla owadów, budki dla ptaków, dziuple dla wiewiórek i domek dla jeża oraz tablicę edukacyjną. Elementy te zostały zakupione za nagrodę jaką Gmina otrzymała w październiku 2022 od WFOŚiGW w Krakowie w kategorii #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu edukacji ekologicznej.

Dodatkowo 22 kwietnia w Dniu Ziemi, Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne ogłosił konkurs dla uczniów klas 4-8 Szkół Podstawowych, którego tematem jest stworzenie komiksu ekologicznego o tematyce ochrony powietrza i klimatu.

Życzymy wszystkim aby Dzień Ziemi trwał cały rok!