Zajęcia o OZE w szkołach podstawowych w Gminie Świątniki Górne!

Gmina Świątniki Górne włączyła się w obchody Europejskiego Zielonego Tygodnia – Green Week 2022, którego hasło przewodnie brzmiało „Wspólnie zadbajmy o czyste powietrze”.

#GreenWeek to wydarzenie organizowane przez Komisję Europejską, poświęcone kwestiom związanym z ochroną środowiska.

W dniach od 31 maja do 3 czerwca br. ekodoradcy przeprowadzili dla uczniów klas 3 i 4 szkół podstawowych z Olszowic, Rzeszotar i Wrząsowic, zajęcia o tematyce związanej z odnawialnymi źródłami energii. Uczniowie poznali zasady działania paneli fotowoltaicznych, turbin wiatrowych i ogniw termalnych.

Do przeprowadzenia lekcji wykorzystano zestawy doświadczalne dot. OZE zakupione przez Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa w ramach projektu „Ekochatka Blisko Krakowa”.