Zobacz czym oddychasz w Świątnikach Górnych

20210319 105006

W dniach od 8 marca do 22 marca 2021 r. na płycie Park &Ride w Świątnikach Górnych umieszczona była instalacja przedstawiająca model płuc, które miały za zadanie zobrazować mieszkańcom Gminy co znajduje się w powietrzu, którym oddychają.

W ramach akcji „Zobacz czym oddychasz. Zmień to” kolejny raz zwrócono uwagę na problem zanieczyszczenia powietrza. Instalacja z modelem płuc ludzkich przez dwa tygodnie wystawiona była na wpływ różnych zanieczyszczeń (m.in. pyłu PM 10 i  PM2,5), które osiadały na tkaninie tak jak z czasem w naszym organizmie, powodując poważne zagrożenia dla zdrowia. Smog to niewidzialny wróg, a dzięki takim instalacjom w łatwy sposób możemy zobaczyć czym tak naprawdę oddychamy. Tak jak się można było spodziewać z dnia na dzień płuca stawały się coraz ciemniejsze. Szary kolor wskazuje, że musi zostać podjętych jeszcze wiele działań w kwestii poprawy jakości powietrza.

Instalacja stała się powodem przeprowadzenia przez ekodoradców kilku akcji edukacyjnych. Z uczniami klas 3 Szkoły Podstawowej w Świątnikach Górnych rozmawiano w plenerze na temat zanieczyszczenia powietrza. Wszystkie dzieciaki wykazały się ogromną wiedzą i otrzymały za to rośliny antysmogowe.  Dodatkowo 15 marca 2021 ekodoradcy udzielali porad odnośnie możliwość uzyskania dotacji do wymiany kotłów, termomodernizacji i montażu odnawialnych źródeł energii. Każdy z mieszkańców, który skorzystał z doradztwa ekodoradców i uzupełnił ankietę inwentaryzacyjną również otrzymywał roślinkę oczyszczającą powietrze.

Edukacja ekologiczna to jedno z główny działań projektu LIFE Małopolska w zdrowej atmosferze. Działania wpływające na świadomość ekologiczną powinny być nieustannie prowadzone i kierowane do różnych grup wiekowych, ponieważ płyną z nich niepodważalne korzyści. Dlatego edukacji nigdy dosyć!