ekoMałopolska-LIMANOWA LIFE

61170141 1012999432423752 4381068299224481792 n

Dzięki programowi LIFE Miasto Limanowa może skuteczniej realizować zadania określone w Programie Ochrony Powietrza. Coraz większy nacisk kładzie się na działania związane z edukacją. Wykorzystuje się również narzędzia wspierające przestrzeganie zapisów uchwały antysmogowej jak inwentaryzacja źródeł ogrzewania, ankietyzacja, kontrole palenisk.

Ważnym aspektem są także zakupy inwestycyjne. Limanowa od 2 lat dysponuje czujnikiem do pomiaru jakości powietrza. Już w czerwcu Miasto zyska możliwość monitorowania większego obszaru dzięki instalacji kolejnych 10 sensorów. Termowizje budynków będziemy w tym sezonie wykonywać już własną, zakupioną  kamerą termowizyjną. Zaplecze Straży Miejskiej ułatwiające kontrolę palenisk powiększy się o wilgotnościomierz oraz sprzęt do poboru próbek. Narzędzia zostaną przebadane w akredytowanym laboratorium. Koszt takich badań również pokrywany jest ze środków w ramach programu.

Dlatego zachęcamy do konsultacji społecznych projektu ekoMałopolska. Projektu, który w głównej mierze oparty jest na założeniach programu LIFE i daje innym gminom szanse na realizację działań na rzecz poprawy jakości naszego życia.

Weź udział w konsultacjach społecznych  ekoMałopolska!