Jest zielono! Oddychaj ile sił w płucach!

03 06 2019 montaz czujników Airly (6)

Stały monitoring jakości powietrza i parametrów środowiskowych na terenie Miasta Limanowa rozpoczęto już na początku 2018 roku. Wykorzystywanym w tym celu urządzeniem  jest sensor o szerokim zakresie pomiarów.  Rejestruje on stężenia w powietrzu frakcji pyłów PM1, PM2.5, PM10 oraz tlenków CO, CO2, NO, NO2, SO2, O3. Wskazuje także parametry takie jak wilgotność, temperaturę i ciśnienie.

Aby poszerzyć obszarowo zakres pomiarów w mieście,  w czerwcu bieżącego roku zamontowano sieć dziesięciu kolejnych sensorów.  Mierzą one podstawowe parametry jakości powietrza. Szczególnie ważne są lokalizacje w placówkach oświatowych. Mają  charakter edukacyjny a ich zadaniem jest uczulanie młodzieży na problemy społeczne dotyczące jakości życia.

Dzisiaj wszystkie czujniki wskazują, że powietrze w Limanowej jest idealne i możemy oddychać ile sił w płucach. Oby zawsze świeciły się na ZIELONO !!!