Podsumowanie projektu LIFE – Limanowa 2019

18 02 2020

Miasto Limanowa uczestniczy w realizacji projektu LIFE od końca 2016 roku. Corocznie realizowane są liczne wydarzenia i działania związane z wdrażaniem Programu Ochrony Powietrza w Małopolsce.

W roku 2019 miała miejsce realizacja nowych zadań. Jednym z nich było rozpoczęcie kontroli palenisk w gospodarstwach domowych pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej. Dzięki wsparciu projektu, Miasto podpisało umowę z akredytowanym laboratorium i mogło korzystać z ekspertyz – pobranych podczas kontroli – próbek popiołów. Pracownicy zostali przeszkoleni i wyposażeni w odpowiedni sprzęt.

Miasto umożliwiło sfinansowanie innych ważnych wydatków na rzecz poprawy powietrza np. zakup kamery termowizyjnej czy wilgotnościomierza. Zainstalowano sieć sensorów mierzących jakość powietrza w mieście, która liczy 10 czujników. Zlokalizowane są one głównie na obiektach użyteczności publicznej, w tym w szkołach. Dzięki czemu mieszkańcy mogą codziennie sprawdzać wyniki pomiarów na stronach internetowych, czy też aplikacjach.

Podsumowując liczne działania w roku 2019, można wymienić:
  • 93 kontrole kotłowni,
  • 11 wykonanych termowizji,
  • ponad 1500 zinwentaryzowanych budynków pod kątem stosowanego ogrzewania,
  • ponad 20 wizyt w gospodarstwach dotkniętych ubóstwem energetycznym.

To również liczne warsztaty, spotkania i konkursy w szkołach, a także spotkania z mieszkańcami czy lokalnymi liderami, spektakle tematyczne i inne wydarzenia plenerowe. Łącznie ok. 38 wydarzeń w roku przy udziale niemalże 3 tys. osób. Przygotowano i rozdystrybuowano ok. 5000 broszur i innych materiałów informacyjnych.

Ekodoradca udzielił łącznie ponad 1200 porad odnośnie obowiązującej uchwały antysmogowej i informacji na temat dostępnych dotacji na prace termomodernizacyjne. W mediach pojawiło się ponad 200 artykułów, spotów i postów tematycznych.

Dotychczasowe działania znacznie przyczyniły się do podniesienia świadomości lokalnej społeczności. Do działań realizowanych przez Miasto w ramach projektu LIFE coraz chętniej angażują się szkoły i inne podmioty społeczne. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy za współpracę.