Mszana Dolna – tu oddycha się lepiej!

mszanad

Gmina Mszana Dolna uczestniczy w realizacji projektu LIFE od końca 2016 roku. Podczas II fazy zrealizowano liczne wydarzenia i działania związane z promocją i wdrażaniem Programu Ochrony Powietrza w Małopolsce. Działania skierowano do rożnych grup wiekowych oraz społecznych. Wśród najciekawszych działań można wymienić:

Czujniki jakości powietrza

W roku 2019 miała miejsce realizacja nowych zadań. Jednym z nich było zamontowanie 6 czujników służących badaniu jakości powietrza. Urządzenia zamontowano na budynkach użyteczności publicznej, m.in. szkołach, co pozwoliło na stworzenie sieci monitoringu jakości powietrza w Gminie. Wyniki dostępne są na gminnej stronie internetowej.

Czarownica niska emisja

Mszana Dolna szczególnie zwróciła się w stronę dzieci, dla których wyreżyserowano spektakl pod nazwą: ”Czarownica niska emisja”. Ponadto zorganizowano zajęcia z przedszkolakami dotyczące walki z zanieczyszczeniem powietrza pod nazwą: „Smog czy smok”. W szkołach znajdujących się na terenie Gminy przeprowadzono badania spirometryczne dzieci w ramach projektu ZONE. Zorganizowano Ekopiknik podczas Zagórzańskiego lata, gdzie przedstawiano techniki grzewcze, przeprowadzono konkursy dla dzieci i młodzieży oraz inne atrakcje dotyczące wiedzy na temat poprawy jakości powietrza.  Spotkania z mieszkańcami, lokalnymi liderami, czy udzielone porady podnoszą świadomość mieszkańców gminy na temat ochrony powietrza, ale też dbania o środowisko naturalne. Łącznie w ciągu roku odbyło się 14 wydarzeń, w których udział wzięło blisko 3 tys. osób.

Kontrole palenisk domowych

Zostały rozpoczęte kontrole palenisk w gospodarstwach domowych pod kątem przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej. W roku 2019 przeprowadzono 88 kontroli kotłowni. Ponadto zebrano ok. 166 ankiet wstępnych od mieszkańców, których celem był udział w projekcie wymiany starych pieców węglowych na nowoczesne piece na gaz, ekogroszek czy biomasę, które spełniają wymagania ekoprojektu. Rozpatrzono 337 wniosków i podpisano 41 umów z mieszkańcami na wymianę źródła ciepła.  

Ekodoradca udzielił łącznie ponad 4000 porad odnośnie obowiązującej uchwały antysmogowej i informacji na temat dostępnych dotacji na prace termomodernizacyjne. W mediach pojawiły się artykuły, spoty i posty tematyczne.

Do działań realizowanych przez Gminę w ramach projektu LIFE coraz chętniej angażują się szkoły i inne podmioty społeczne. Dotychczasowe działania znacznie przyczyniły się do podniesienia świadomości lokalnej społeczności i będą realizowane w kolejnej fazie projektu Zintegrowanego LIFE. W III fazie projektu planujemy wykonać m. in. przeprowadzenie kontroli palenisk, przebadania próbek popiołu, wykonanie inwentaryzacji ogrzewania budynków na terenie Gminy, wsparcie oszczędności zużycia energii u osób dotkniętych ubóstwem energetycznym

podsumowuje Bolesław Żaba – wójt gminy Mszana Dolna

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Mszana Dolna: