Oczyszczacze powietrza dla Gminy Miechów

W dniach 8-12 października b.r. w Gminie Miechów odbył się cykl zajęć  w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz żłobku w ramach akcji edukacyjnej dotyczącej zanieczyszczenia i ochrony powietrza.

Akcja informacyjno-edukacyjna zainicjowana przez Województwo Małopolskie ma na celu lepsze uświadomienie mieszkańcom, jak dużym zagrożeniem dla nas wszystkich jest zanieczyszczone powietrze. Jednym z elementów prowadzonej akcji jest zakup oczyszczaczy powietrza i ich przekazanie do przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych. Zainteresowanie otrzymaniem urządzenia wyraziło prawie 1 800 placówek z obszaru całego województwa.

Gdzie trafiły oczyszczacze powietrza?

W Gminie Miechów akcja objęła następujące placówki:

  • Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Miechowie
  • Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Miechowie
  • Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Miechowie
  • Żłobku Samorządowym nr 1 w Miechowie
  • Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Miechowie
  • Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Jaksicach
  • Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Pstroszycach
  • Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli

Oczyszczacze powietrza dla każdej zgłoszonej placówki, to nie tylko lepsze powietrze dla najmłodszych, ale również zwrócenie uwagi dorosłym, by zaczęli przykładać większą wagę do stosowanego w ich domach źródła ogrzewania. Przeprowadzone dla dzieci zajęcia z pewnością przyczyniły się do poniesienia świadomości ekologicznej wśród najmłodszych.

Urządzenia zostały przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

[easy_image_gallery gallery=”314″]