Sprzątamy Las w gminie Miechów!

Ponad sto osób wzięło udział w akcji „Posprzątaj z nami Małopolskę”, która odbyła się w czwartek 20 kwietnia w lesie Chodówki. Na wspólne sprzątanie lasu przybyło ponad 100 osób z terenu gminy Miechów, w tym młodzież szkolna oraz przedszkolaki, którzy czynnie uczestniczyli w wydarzeniu.

Dla wszystkich dzieci biorących udział w akcji przygotowano niezbędny sprzęt w postaci rękawiczek, worków na śmieci oraz na zakończenie w miejscu stoiska Ekodoradcy Gminy Miechów można było odebrać upominek w postaci specjalnej ekologicznej butelki z filtrem. Udało się zebrać wiele odpadów m.in. plastikowe puszki, butelki, papierki po słodyczach i innym jedzeniu, odłamki szkła.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do wydarzenia mającego na celu dbanie o naszą planetę.

Akcja odbyła się się w ramach projektu zintegrowany LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” dofinansowanego ze środków UE oraz NFOŚiGW.