Piknik ekologiczny i gminny dzień dziecka w Gminie Chełmiec

W dniu 30 maja 2018 r. w kompleksie sportowym przy szkole podstawowej w Chełmcu odbył się „Piknik ekologiczny i gminny dzień dziecka w zdrowej atmosferze”. Podczas wydarzenia najmłodsi mogli w przyjazny sposób rozwinąć swoją wiedzę w zakresie ochrony powietrza, jednocześnie dobrze się bawiąc.

Baron Smog

Program wydarzenia był bardzo szeroki. Cała impreza rozpoczęła się od rywalizacji sportowej. Dzieci i młodzież przystąpiły do gry w siatkówkę, piłkę nożną, wystartowały w biegu na 60 m oraz wzięły udział w konkurencjach zręcznościowych. Najmłodszym uczestnikom wydarzenia szczególnie przypadł do gustu edukacyjny spektakl teatralny przygotowany przez Krakowskie Biuro Promocji Kultury pt. „Baron Smog”. Przedszkolaki chętnie segregowały z  „Tosią” odpady i czynnie włączyły się w przeganianie złego „Barona Smoga”.

Dla każdego coś dobrego

Zarówno dorosłym jak i dzieciom dużo frajdy sprawiło układanie puzzli gigantów. Wszystkie obrazy na kostkach nawiązywały do tematu ochrony powietrza. Podczas wydarzenia odbyły się także liczne atrakcje i konkursy dotyczące czystego powietrza przygotowane przez dziecięcych animatorów. Za udział w konkursach uczestnicy otrzymali czapki, koszulki i gadżety z hasłami zachęcającymi do troski o czyste powietrze. Największe zainteresowanie wzbudziło malowanie twarzy i balonowe smogosmoki. Zabawy z chustą animacyjną, ekokalambury, pokaz baniek mydlanych, zabawy plenerowe, malowanie eko-toreb i wiele innych atrakcji sprawiły, że zarówno młodzież preferująca aktywność fizyczną jak i osoby uzdolnione manualnie, tego dnia znalazły coś dla siebie.

Na zakończenie wydarzenia, Bernard Stawiarski – Wójt Gminy Chełmiec – wręczył dyplomy i nagrody laureatom konkursu filmowego pn. „Gmina Chełmiec w zdrowej atmosferze” oraz puchary i medale zwycięzcom rywalizacji sportowej.

[easy_image_gallery gallery=”134″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).