Dzień Ziemi w Nawojowej

Dzień Ziemi to doskonała okazja do propagowania działań ekologicznych. W tym roku, jednym z działań Ekodoradcy była lekcja ekologiczna wśród Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Gminny Ekodoradca przedstawił młodym mieszkańcom Nawojowej, jak możemy dbać o Naszą Ziemię oraz skutki zanieczyszczonej planety. Było też trochę historii związanej ze Światowym Dniem Ziemi.

Po krótkiej prelekcji, młodzież wraz z Ekodoradcą wykonali wspólny plakat, którego tematem było hasło: „ Skojarzenia z Dniem Ziemi”.  Na zakończenie odbył się konkurs wiedzy ekologicznej.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chętnie angażowała się podczas zajęć i odpowiadała na zadane przez Ekodoradcę pytania.

Zrealizowano w ramach projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE 14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.