Edukacja ekologiczna w Gminie Nawojowa!

Gmina Nawojowa realizuje działania z zakresu edukacji ekologicznej. Prowadzone spotkania czy konkursy kształtują dobre nawyki proekologiczne wśród najmłodszych mieszkańców gminy. 

Konkurs „List do sąsiada”

W listopadzie 2021r. z okazji „Dnia Czystego Powietrza” dzieci pisały list do sąsiada, którego celem było namówienie go na zmianę nieekologicznego kotła na ekologiczne źródło ogrzewania, zaprzestanie spalania odpadów, zachęcenie do proekologicznych zachowań, które w efekcie przyczynią się do ograniczenia niskiej emisji i wpłyną na poprawę jakości powietrza.

List do sąsiada
List do sąsiada
List do sąsiada

Spotkanie w OSP w Nawojowej i w GOK w Nawojowej

W miesiącu grudzień 2021r. oraz styczeń 2022r. przeprowadzono spotkania z dziećmi z zakresu ochrony powietrza. Podczas zajęć młodzi mieszkańcy chętnie odpowiadali na zadane pytania oraz rozwiązywały quizy i krzyżówki przygotowane przez Ekodoradcę. Podczas spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury uczniowie wykonali także ozdoby z materiałów pochodzących z recyklingu.

Ekodoradca
Spotkanie z dziećmi
Spotkanie w szkole

Zwiększanie świadomości ekologicznej jest niezmiernie ważne i przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Młodzi mieszkańcy chętnie biorą udział w konkursach i prowadzonych spotkaniach, dzięki temu poszerzają swoją wiedzę z ochrony powietrza.