EKOedukacja w gminie Nawojowa

20200303 094402

Najważniejszym narzędziem w rozwoju świadomości ekologicznej najmłodszych jest edukacja poprzez zabawę.

W marcu 2020 r. Ekodoradca przeprowadził zajęcia w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Nawojowej, w Szkole Podstawowej we Frycowej oraz działającej obok szkoły gminnej świetlicy. Głównym tematem zajęć były zanieczyszczenia powietrza. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały bajek o tematyce ekologicznej, a następnie wzięły udział w quizie. Ekodoradca przygotował zabawy i konkursy, dzięki którym dzieci przekonały się, że troska o środowisko naturalne może być ciekawa.   

Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały drobne upominki i przygotowane przez Ekodoradcę „Poradniki Małego Ekologa”.

Zajęcia zrealizowano w ramach Projektu LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.