EKOwydarzenie w Gminie Nawojowa

kkk

Jesień w Nawojowej to impreza, która odbywa się co rocznie, dedykowana dla starszych i młodszych mieszkańców gminy. Również i w tym roku, nie mogło zabraknąć stoiska Ekodoradcy.

W dniu 18 września na placu przy stadionie w Nawojowej, Ekodoradca udzielał informacji na temat programów związanych z dofinansowaniem ekologicznych inwestycji. Informował także o zapisach uchwały antysmogowej dla małopolski. Również mieszkańcy, którzy nie złożyli deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, mieli możliwość złożenia takiej deklaracji. Także dla dzieci nie zabrakło atrakcji. Młodsi mieszkańcy gminy chętnie brali udział w konkursie ekologicznym oraz w organizowanych zabawach.

Gmina Nawojowa poprzez prowadzone działania edukacyjno-informacyjne dąży do ciągłego podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Wydarzenie odbyło się w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn.: „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.