Green Week 2021 w Gminie Nawojowa

IMG 4932

Gmina Nawojowa po raz kolejny włączyła się w obchody Europejskiego Zielonego Tygodnia. W ramach akcji Green Week, odbyła się promocja funkcjonującego w gminie Punktu Obsługi Programu „Czyste Powietrze”.

Ekodoradca udzielał informacji na temat Programu „Czyste Powietrze” oraz mieszkańcy mogli dopytać o inne możliwości uzyskania dofinansowań do działań proekologicznych. Ekodoradca informował także mieszkańców gminy o zapisach uchwały antysmogowej i konieczności wymiany starych nieefektywnych kotłów na nowe urządzenia grzewcze.

Wśród młodszych mieszkańców Gminy Nawojowa w ramach obchodów Green Week, Ekodoradca przeprowadził zajęcia edukacyjno-ekologiczne. Zajęcia przeprowadzono w Szkołach Podstawowych. Prelekcje były poświęcone ochronie powietrza. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach i odpowiadali na zadane pytania przygotowane przez Ekodoradcę. Cieszy fakt, że młodzi mieszkańcy gminy chętnie biorą udział w zajęciach , dzięki temu poszerzają swoją wiedzę z zakresu ochrony powietrza.

W ramach obchodów Europejskiego Zielonego Tygodnia mieszkańcy otrzymali drobne gadżety i ulotki, a dzieci edukacyjne zeszyty zadań z logiem projektu LIFE

Zrealizowano w ramach Projektu LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Projekt bez tytułu