Posprzątaj z Nami Nawojową!

Gmina Nawojowa wzięła udział w wydarzeniu „Posprzątaj z Nami Małopolskę! 2023”. Wszyscy produkujemy śmieci, wszyscy chcemy też zadbać o to, by nasza Ziemia była piękna, przyjazna zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi kondycji fizycznej i psychicznej, dlatego ważne jest byśmy potrafili zadbać o nią Sami.

W ramach akcji zostały posprzątane wyznaczone tereny w gminie. Do wydarzenia włączyły się wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz organizacje, instytucje, ośrodki kultury, stowarzyszenia z terenu gminy. Ilość zebranych odpadów przerosła nasze oczekiwania, ilość śmieci koło lasku, drogi czy rzeki była ogromna. Dla każdego z uczestników wydarzenia była to ważna lekcja ochrony środowiska.

Akcja połączyła wszystkie szkoły, instytucje, organizacje działające na terenie gminy do osiągnięcia wspólnego celu: pięknej i czystej gminy. Wydarzenie „Posprzątaj z Nami Małopolskę!” wpisało się w kalendarz działań ekologicznych w Gminie Nawojowa.

Zrealizowano w ramach projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE 14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.