Zielony Tydzień w Gminie Nawojowa

Gmina Nawojowa po raz kolejny włączyła się w obchody Zielonego Tygodnia. Podczas tegorocznych obchodów zorganizowano zajęcia z dziećmi w Gminnym Ośrodku Kultury w Nawojowej oraz ekologiczne stoisko podczas imprezy Zielone Świątki.

Lekcja ekologiczna

W Gminnym Ośrodku Kultury w Nawojowej przeprowadzono krótką pogadankę o ochronie środowiska. Dzieci chętnie uczestniczyły w lekcji, odpowiadały na pytania Ekodoradcy. Ekodoradca przygotował także quizy i krzyżówki ekologiczne, a za dobre odpowiedzi dzieci otrzymały notesiki i odblaski. Podczas zajęć mali mieszkańcy wykonali także prace plastyczne.

Atrakcje przygotowane przez Ekodoradcę

Stoisko ekologiczne

Podczas imprezy Zielone Świątki utworzono punkt Ekodoradcy. Mieszkańcy mogli skorzystać z porad w kwestii wymiany pieca czy termomodernizacji budynku. Można było róznież złożyć deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla mieszkańców był także dostępny punkt Czystego Powietrza. Natomiast na najmłodszych czekał konkurs ekologiczny oraz słodkie niespodzianki. Wydarzeniu towarzyszyły liczne atrakcje.   

Obchody Zielonego Tygodnia w Nawojowej

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.