Piwniczna Zdrój – oddychajmy zdrowym i czystym powietrzem

Projekt bez tytułu (1)

W Gminie Piwniczna-Zdrój, na terenach placówek oświatowych, odbyły się liczne spotkania edukacyjne pod przewodnictwem ekodoradcy. W rozmowach udział brali mieszkańcy wraz z lokalnymi liderami, a dotyczyły one tematu pozyskiwania dotacji oraz rozwoju współpracy w walce o czyste powietrze. Spotkania te realizowane były w ramach II fazy projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Sukcesy w II fazie projektu LIFE

Sukcesy osiągnięte dzięki uczestnictwu Piwnicznej-Zdroju w projekcie LIFE:

Dzięki udziałowi w projekcie i zaangażowaniu ekodoradcy wszystkie przedszkola na terenie Gminy od października 2018 roku wyposażone są w oczyszczacze powietrza. W czasie przekazywania urządzeń przeprowadzono również wśród najmłodszych edukację ekologiczną. Daje to nadzieję, że młode pokolenie będzie w swoim dorosłym życiu bardziej wrażliwe na problem zanieczyszczenia powietrza.

Wymiana źródeł ciepła

W 2018 i 2019 roku mieszkańcy mogli skorzystać z dofinansowania do wymiany kotłów w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój celem obniżenia poziomu niskiej emisji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Pozyskanie funduszy na ten cel było największym sukcesem II fazy projektu LIFE. Oto jedna z wypowiedzi mieszkańca dotycząca tego projektu:

„Dzięki pozyskanym przez Urząd Miasta środkom miałem szansę wymienić stary węglowy piec na wysoko sprawny w pełni zautomatyzowany kocioł na pellet. Cała procedura od złożenia wniosku poprzez przyznanie środków i ich wypłatę przebiegła bardzo sprawnie. Od dwóch lat użytkuję nowy kocioł zgodnie z wymogami regulaminu przyznawania dotacji. Używam odpowiedniej jakości paliwa i jestem bardzo zadowolony, że wykonałem tę inwestycję. Widzę dużą zmianę jeżeli chodzi o jakość powietrza w mojej okolicy ponieważ kilku moich sąsiadów również skorzystało z tej dotacji. Cieszy mnie fakt, że Gmina coraz częściej stara się pozyskać środki na inwestycje proekologiczne dla swoich mieszkańców ponieważ bez wsparcia z zewnątrz ich realizacja często byłaby niemożliwa” (Zbigniew)

Odnawialne źródła energii

Podczas wielu lokalnych imprez organizowano wystawy kotłów oraz promowano instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Dzięki nawiązaniu współpracy z producentami i dystrybutorami ekologicznych urządzeń grzewczych mieszkańcy mają szansę uzyskać fachowe porady w zakresie doboru odpowiedniego źródła energii dla swoich nieruchomości. Od dwóch lat cyklicznie na terenie Gminy odbywają się takie pokazy. Miały one miejsce np. w czerwcu podczas Ekopikniku oraz w lipcu w ramach Dni Piwnicznej.

Spektakl ekologiczny

W celu promowania wiedzy na temat ochrony powietrza zorganizowano spektakle ekologiczne „Dusza Lasu”. Miały one miejsce w Szkole Podstawowej nr.1 w Piwnicznej-Zdroju oraz Szkole Podstawowej w Łomnicy-Zdroju. Podczas widowiska dzieci miały okazję dowiedzieć się czym jest zanieczyszczenie powietrza oraz jak można przeciwdziałać niskiej emisji.

Wsparcie dla mieszkańców

W ramach wsparcia oszczędności zużycia energii u osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, wraz z pracownikami OPS odwiedzono 20 gospodarstw domowych. Wizyty specjalistów obejmowały analizę całkowitego zużycia źródeł energii w domach jednorodzinnych oraz możliwości jej zmniejszenia. W ramach projektu zakupiono 10 zestawów oszczędności energii, które przekazano mieszkańcom dotkniętym ubóstwem.

Cieszy mnie bardzo fakt, że w ramach swojej pracy zawodowej mam wpływ na kształtowanie postaw proekologicznych. Wierzę, że dzięki prowadzonej poprzez projekt edukacji ekologicznej już
w niedługiej przyszłości wszyscy będziemy mogli oddychać czystym powietrzem!

Agnieszka Lompart-Porębska Eko-doradca Piwniczna-Zdrój

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Piwniczna Zdrój :