Jak gmina Podegrodzie walczy ze smogiem?

podegrodzie

Gmina Podegrodzie jest jedną z wielu, które biorą udział w Projekcie zintegrowanym LIFE. W ramach podejmowanych działań w gminie zatrudniony został Ekodoradca, którego zadaniem jest nie tylko podnoszenie świadomości mieszkańców w kwestii zagadnień środowiskowych, ale również organizacja wydarzeń promujących czyste powietrze.

W czasie trwania II fazy Projektu od 1 kwietnia 2018 do 31 grudnia 2019 w Podegrodziu odbyły się następujące działania:

„Green week” – 24 maja 2018 r.

W ramach wydarzenia Ekodoradca zorganizował zajęcia w gminnym przedszkolu w Podegrodziu. W spotkaniach udział wzięła grupa przedszkolaków w wieku 5 i 6 lat wraz z wychowawcami. Głównym tematem zajęć było powietrze i kwestia jego zanieczyszczenia, przedstawiono także sposoby na skuteczną walkę z tym problemem. W ramach zachęty do podejmowania konkretnych działań Ekodoradca wykonał doświadczenie z balonikiem oraz pokazał dzieciom w jaki sposób gnieść butelki by zwiększyć miejsce do ich segregacji. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały drobne materiały edukacyjne.   

Akcja edukacyjna w przedszkolu

W dniu 11 października 2018 r. odbyła się akcja edukacyjna dotycząca problemu zanieczyszczenia i konieczności ochrony powietrza. Akcję połączono z przekazaniem oczyszczacza powietrza do przedszkola. Spotkanie odbyło się w formie pogadanki. Ekodoradca przekazał informacje na temat tego czym są powietrze i wiatr oraz jakie jest znaczenie powietrza w życiu człowieka. Po skończonym wykładzie dzieci odpowiadały na zadawane pytania, które związane były z powietrzem i jego ochroną. W drugiej części uzyskały informacje o segregacji odpadów i tego czym jest recykling. Przedszkolaki zostały uwrażliwione na przestrzeganie zasad dbania o czyste powietrze i podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody.

Spotkanie z przedstawicielami WFOŚiGW

W dniu 10 maja 2018r. o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu odbyło się spotkanie mieszkańców z przedstawicielem WFOŚiGW w Krakowie. Pan Paweł Korczak, doradca energetyczny WFOŚiGW, przedstawił uczestnikom Program Jawor i wytłumaczył czego dotyczy. Poinformował mieszkańców kto może starać się o pożyczkę oraz na jakich warunkach. W prelekcji udział wzięło 20 osób.

Organizacja spektakli dla dzieci  

W ramach edukacji ekologicznej zapraszano uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Podegrodzie na spektakle o tematyce ekologicznej. Wystawiane spektakle cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów.

Najważniejsze tematy poruszane w przedstawieniach to:

  • Smog – jakie są przyczyny powstawania i jak możemy przyczynić się do jego redukcji,
  • Segregacja odpadów – jakie korzyści przynosi środowisku,
  • Dbałość o ekosystem na przykładzie lasu.

Przedstawienia uwzględniały także zagadnienia związane z niską emisją oraz sposoby walki z nią. Spektakle miały formę wesołej, interaktywnej zabawy z dziecięcą publicznością poprzez konkursy, zawartość dużej ilości piosenek, muzyki, humoru, a także barwnych kostiumów i pięknej scenografii.

Konkurs „Łapiemy Smog” oraz zajęcia z ochrony powietrza

W dniach 18 – 21 luty 2019 Ekodoradca zorganizował zajęcia dla dzieci, które dotyczyły ochrony powietrza oraz wpływu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka. Następnie, po zajęciach dzieci wykonywały prace plastyczne pod tytułem „Łapiemy Smog”. W powstałych rysunkach dzieci wykorzystały wiedzę, którą otrzymały na temat smogu i zanieczyszczeń powietrza.

Działania na rzecz czystego powietrza

W gminie Podegrodzie w latach 2018-2019 zostało wymienionych 126 starych kotłów. Kotły zastąpiono nowymi, ekologicznymi źródłami ciepła, które nie zanieczyszczają powietrza.