Bieg po zdrowy oddech Doliną Lepietnicy III – LIFE Open Day w Gminie Nowy Targ

BIEG PO ZDROWY ODDECH

W sobotnie przedpołudnie  04.05.2019r. na terenie Gminy Nowy Targ w miejscowości Obidowa grupa fascynatów ruchu na świeżym powietrzu wzięła udział w wydarzeniu sportowo–rekreacyjno-rozrywkowym pt.: „BIEG PO ZDROWY ODDECH DOLINĄ LEPIETNICY III  – OBIDOWA – LIFE OPEN DAY”.

LIFE OPEN DAY 2019 jest to wydarzenie cykliczne organizowane w ramach programu LIFE, które Gmina Nowy Targ organizuje w  przepięknym  zakątku u podnóża Gorc – Doliną Lepietnicy szklakiem biegowym „Śladami Olimpijczyków” w miejscowości Obidowa.

Wydarzenie to zrealizowano w ramach projektu “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

W zawodach sportowych wzięło udział  ponad 100 sportowców – zawodowców jak i amatorów!

Wśród uczestników biorących udział w biegach mogliśmy spotkać amatorów jak i zawodowych sportowców . Jednak największą radość z rywalizacji na trasie mieli najmłodsi zawodnicy, którzy biorąc  przykład z najlepszych zawodników mocno walczyli o miejsca na podium. Bardzo liczna grupa gości przyjezdnych pokazuje nam, że Gmina Nowy Targ i miejscowość Obidowa stają się terenami znanymi i atrakcyjnymi nie tylko zimą.

Atmosfera tworzona przez zawodników i kibiców oraz organizacja zawodów w 2018 i 2017 roku spowodowała, iż zawodnicy kolejny raz chętnie przyjechali w tę okolicę co niezmiernie nas cieszy i zachęca do organizacji kolejnych z cyklu zabaw ruchowych na świeżym powietrzu.

Bardzo dziękujemy  za wsparcie Wójtowi Gminy Nowy Targ, Firmie ZOMA-PROMO, OSP Obidowa za pomoc oraz gospodarzom.

Jeszcze raz dziękujemy i zapraszamy na kolejne wydarzenia w niedługim czasie.

Poniżej zwycięzcy poszczególnych konkurencji-gratulujemy !!!!

4km  kobiet 17+

1. Iwona Kubica
2. Elżbieta Krzymińska
3. Iweta Faron

4 km mężczyzn 17+

1. Andrzej Nowak
2. Bartosz Krzymiński
3. Daniel Stachoń

8km kobiety 17+

1. Urszula Przygoda
2. Agata Czaja
3. Ewa Kamykowska

8km mężczyźni 17+

1. Witold Skupień
2. Patryk Myjak
3. Kamil Gałdyn

200 m dziewczynki rocznik 2013 i młodsze

1. Emilia Miśkowiec
2. Barbara Kulesza
3. Liliana Kulesza

200 m chłopcy rocznik 2013 i młodsi

1. Alan Stachoń
2. Bartosz Szwaja
3. Karol Chorążak

500 m dziewczynki rocznik 2010 – 2012

1. Anna Ostapczuk
2. Zofia Łukasik
3. Hanna Kulesza

500 m chłopcy rocznik 2010 – 2012

1. Piotr Matuszek
2. Łukasz Kulesza
3. Tytus Krzymiński

1200 m dziewczynki rocznik 2007 – 2009

1. Anna Szwaja
2. Jadwiga Bednarz
3. Anita Parzygnat

1200 m chłopcy rocznik 2007 – 2009

1. Bartosz Firek
2. Jan Hajnos
3. Kuba Hajnos

2000 m dziewczynki rocznik 2003 – 2006

1. Nikola Komorowska
2. Agnieszka Sternal
 

2000 m chłopcy rocznik 2003 – 2006

1. Piotr Szal
2. Karol Stachoń
3. Wojciech Darczuk

3 km NORD WALKING

1. Krystyna Parniewicz

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).