Edukacyjne spotkania Ekodoradcy z przedszkolakami

28 09 2018r - OP w SP Obidowa

W dniach od 27 września do 15 października 2018 r. w 19 Oddziałach Przedszkolnych zlokalizowanych w Szkołach Podstawowych odbyły się spotkania edukacyjne prowadzone przez Ekodoradcę dotyczące zanieczyszczenia i ochrony powietrza z udziałem podopiecznych.

Tematy spotkań

Podczas spotkań poruszono następujące tematy:

  • Jakość i skład powietrza atmosferycznego.
  • Źródła zanieczyszczeń powietrza.
  • Co to jest smog? Jak powstaje smog?
  • Skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza.
  • Działania mające na celu obniżenie niskiej emisji.
  • Działanie oczyszczacza powietrza.

Przedszkolaki bardzo zaangażowały się w akcję edukacyjną. Na spotkaniach recytowały wierszyki, śpiewały piosenki i odgrywały ekologiczne scenki. Podczas rozmów z Ekodoradcą zadawały wiele pytań, uważnie słuchały nowych informacji i wnikliwie interpretowały każdy temat.

Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli

Kolejnym krokiem spotkania było uroczyste rozpakowanie i uruchomienie oczyszczacza powietrza. Oczyszczacze swoimi parametrami są dostosowane do potrzeb 60-metrowej sali przedszkolnej i oczyszczają 388 m3 powietrza na godzinę. W ciągu każdej godziny są w stanie dwukrotnie przefiltrować całe powietrze w danym pomieszczeniu. Dodatkowo wyposażono je w filtry HEPA wysokiej klasy H13, które wychwytują nie tylko pyły i szkodliwe substancje, ale także kurz, alergeny i bakterie. Dzięki tym nowoczesnym urządzeniom najmłodsi mają szansę ustrzec się nie tylko przed smogiem, ale też przed problemami zdrowotnymi, których może być przyczyną, w tym m.in. alergią.

Urządzenia zostały przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Edukacja ekologiczna

Na zakończenie spotkania Ekodoradca przeprowadził z dziećmi zabawę układając z literek ekologiczne słowa jak np. „SMOG” czy „OCZYSZCZACZ POWIETRZA”.

Edukacja ekologiczna dzieci jest niezwykle ważna w uświadomieniu potrzeby i konieczności ochrony środowiska. Uwrażliwiając je od samego początku na potrzeby środowiska, bogacenie ich wiedzy o zależnościach zachodzących, wskazywanie piękna i różnorodności przyrody ma uzmysłowić małym obywatelom jak wiele zależy od człowieka, od nich samych.