Gminny Konkurs Ekologiczny pt. : „Woda to skarb”

DSCN99991

W dniu 27 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Szlembarku odbył się Gminny Konkurs Ekologiczny pt.: „Woda to skarb”. Myślą przewodnią tegorocznego konkursu była ochrona i znaczenie wody jako źródła życia.

Na rozpoczęcie spotkania Uczniowie klas II-III ze Szkoły Podstawowej w Szlembarku przedstawili inscenizację pt.: „Czysta woda – zdrowia doda?”. Następnie Organizatorzy przeprowadzili test wiedzy. W teście wiedzy przyrodniczej wzięło udział 10 szkół. Dwuosobowe zespoły składające się z uczniów klas IV-VIII musiały zmierzyć się z pytaniami teoretycznymi nt. obiegu wody, właściwości wody, źródeł zanieczyszczeń wody i inne. Dodatkowo za zakończenie przeprowadzono konkurs plastyczny przeznaczony dla uczniów klas 0-III, na który nadesłano 39 prac. Do konkursu zgłosiło się 12 szkół podstawowych z terenu Gminy Nowy Targ. Łącznie w konkursie wzięło udział około 70 osób.

Gminny Konkurs Ekologiczny  zrealizowano w ramach projektu LIFE pn.: ”Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze / Implementation of Air Qality Plan for Małopolska Region – Małopolska in healthy atmosphere” LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021.”