„W trosce o czyste powietrze”

To tytuł ogólnopolskiego konkursu plastycznego, zorganizowanego przez Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce-Zdroju. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród zwycięzcom oraz otwarcie pokonkursowej wystawy odbyło się w pomieszczeniach Zakładu Przyrodoleczniczego w dniu 14 kwietnia 2018 r.

Jednym z priorytetów naszej szkoły jest, aby u młodego pokolenia wyrabiać nawyki zdrowego stylu życia.  Z tego też powodu otrzymaliśmy certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie” od Małopolskiego Kuratora Oświaty. W ramach promocji zdrowia, jesienią zorganizowaliśmy konkurs „Jedz zdrowo” . Teraz przyszedł czas na konkurs na temat czystego powietrza i problemu, z którym zmaga się wiele miast w Polsce. Bo ważne jest, żeby mówić o tym, by dbać o środowisko, czyste powietrze, wyrabiać w sobie dobre nawyki, by następne pokolenia żyły w świecie wolnym od skażonego środowiska” – mówił dyrektor szkoły Krystian Mordarski.

Ekodoradca z Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, Pan Stanisław Kierszyn podkreślił, że konkurs zwraca uwagę na bardzo ważny problem. „Przez takie konkursy wzrasta poziom świadomości, co z kolei wpływa, poprzez podejmowane działania na poprawę jakości powietrza, dlatego gratuluję konkursu”  powiedział i zapewnił, że także kolejne edycje mogą liczyć na wsparcie ze strony  rabczańskiego samorządu.

Wyniki konkursu

Odzew na ogłoszenie o konkursie był bardzo duży. Ogółem wpłynęło 91 prac z następujących placówek:

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach,
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie,
 • Zespół Szkól Specjalnych nr 78 w Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
 • Szkoła Podstawowa nr 38 Specjalna Zabrze,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Rabce,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Rabce,
 • Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce.

W kategorii – klasy I – III szkoły podstawowej nagrody otrzymali:

 • miejsce I – Gabriela Stoch – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Myślenicach, opiekun artystyczny -Ewa Skrzypek
 • miejsce II – Bartłomiej Lemieszka – Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce, opiekun artystyczny – Bożena Kubik
 • miejsce III – Nina Reczek- Szkoła Podstawowa nr 2 w Rabce, opiekun artystyczny – Małgorzata Tatoń
 • wyróżnienie: Karolina Bodek- Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce, opiekun artystyczny – Agata Kapłon

W kategorii – klasy IV -VI szkoły podstawowej nagrody otrzymali:

 • miejsce I – Oskar Płatek- Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce, opiekun artystyczny – Alicja Nuciak
 • miejsce II – Jakieła Krystian- Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie, opiekun artystyczny – Dorota Mądry
 • miejsce III (ex aequo ) — Izabela Dulańska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Rabce, opiekun artystyczny – Małgorzata Tatoń
 • miejsce III (ex aequo ) – Natalia Nadiałkowska- Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce, opiekun artystyczny – Beata Smoleń
 • wyróżnienie: Michał Jacek- Zespół Szkól Specjalnych nr 78 w IPCZD w Warszawie, opiekun artystyczny – Agnieszka Jaskólska
 • wyróżnienie: Jan Skawski- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rabce, opiekun artystyczny – Małgorzata Bała

W kategorii – klasy VII szkoły podstawowej i II- III gimnazjum nagrody otrzymali:

 • miejsce I — Ewa Świącik – Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce, opiekun artystyczny – Bożena Samborska
 • miejsce II – Karolina Maniecka- Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce, opiekun artystyczny – Grażyna Rapacz
 • miejsce III (ex aequo ) – Julia Gawrolińska – Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce, opiekun artystyczny – Marta Pawlik
 • miejsce III (ex aequo ) – Barbara Mydlarz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Rabce, opiekun artystyczny – Małgorzata Tatoń
 • wyróżnienie: Rozalia Pajda- Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce, opiekun artystyczny – Bożena Kubik

W kategorii – klasy ponadgimnazjalne nagrody otrzymali:

 • miejsce I (ex aequo ) – Renata Zatorska – Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce, opiekun artystyczny – Agata Kapłon
 • miejsce I (ex aequo ) – Lilianna Dera- Zespół Szkól Specjalnych nr 78 w IPCZD w Warszawie, opiekun artystyczny – Bożena Owerczuk
 • miejsce II (ex aequo ) – Emil Ogórek- Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie, opiekun artystyczny – Dorota Mądry
 • miejsce II (ex aequo ) – Nikola Rozwadowska – Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce, opiekun artystyczny – Bożena Kubik
 • miejsce III – Aneta Staniuch – Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce, opiekun artystyczny – Ewa Rapacz.

za: stroną internetową Gminy Rabka Zdrój

[easy_image_gallery gallery=”262″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).