Dni Gminy Oświęcim

Dni Gminy (5)

Jak co roku, na początku czerwca w Gminie Oświęcim odbyło się święto jej mieszkańców, czyli Dni Gminy Oświęcim. Zwyczajowo dwudniowe, w tym roku podzielone na część sportową i tradycyjną zabawę. Do Poręby Wielkiej ściągnęli mieszkańcy wszystkich gminnych miejscowości, a nawet ich sąsiedzi z gmin sąsiednich.

Wzorowo – rowerowo

Główny element pierwszego dnia święta stanowił rajd rowerowy „Poznajmy Gminę”. Lubiana formuła rajdu jest odmienna od większości tego typu imprez. Każdy uczestnik sam wybrał moment wyruszenia w trasę, jak również jej przebieg. We wszystkich sołectwach znajdowały się punkty, w których oprócz uzyskania pieczątki potwierdzającej obecność, istniała możliwość skorzystania z przygotowanych atrakcji. Meta wyprawy znajdowała się przy Domu Ludowym w Porębie Wielkiej, gdzie dojechali zmęczeni, ale zadowoleni uczestnicy. Jazda rowerem to same korzyści! Nie tylko przyjemne spędzanie czasu z rodziną, ale też dbałość o zdrowie i o ekologię. Wybór roweru zamiast samochodu zmniejsza ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. Z pewnością uczestnicy połknęli rowerowego bakcyla i teraz wybierają dwa kółka przy każdej nadarzającej się okazji.

Drugi dzień pełen atrakcji

W niedzielę, drugim dniu gminnego święta, mieszkańcy oczekiwali z niecierpliwością na koncerty muzyczne. Zróżnicowanie wykonawców sprawiło, że każdy znalazł coś dla siebie. Ważną częścią obchodów było wręczenie statuetek Zasłużonym dla Gminy Oświęcim. Ponadto przewidziano atrakcje dla dzieci, przeróżne stragany i występy. Goście tłumnie odwiedzali park przy zabytkowym pałacu w Porębie Wielkiej. Wchodząc na teren imprezy często zatrzymywali się przy stoisku gminnym, przy którym można było porozmawiać z ekodoradcą.

I nie tylko porozmawiać

Chętni, a tych było sporo, mieli możliwość wypełnienia quizu ekologicznego, który wcale nie był łatwy. Ale to nie bezbłędne odpowiedzi były ważne, ale odświeżenie swojej wiedzy na temat ochrony środowiska. Nawet w przypadku paru pomyłek w quizie, uczestnicy za odwagę mogli otrzymać drobny upominek, przypominający im o czystym powietrzu – jak torba czy notes. W czasie gdy dorośli wytężali głowy nad pytaniami, ich pociechy kolorowały obrazki o tematyce ekologicznej. Na zainteresowanych czekały też broszury, pozwalające poszerzyć wiedzę o smogu, a także kolorowanki i bajki dla najmłodszych.

Dni Gminy 2019 udały się wyśmienicie. Humory i pogoda dopisały, dlatego zarówno miłośnicy rowerowych wycieczek, jak i uczestnicy drugiego dnia wydarzenia, z pewnością będą mile wspominali ten czas.

Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest poniżej:

Sobota

Niedziela

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).