Odejdź zimo, odejdź smogu!

Odejdź zimo odejdź smogu

16 marca br. odbyło się wręczenie nagród dla laureatów konkursu pn. „Odejdź zimo, odejdź smogu!” organizowanego przez Wójta Gminy Oświęcim. Konkurs kierowany był do uczniów szkół podstawowych. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać trójwymiarową pracę plastyczną przedstawiającą wyobrażenie zanieczyszczenia powietrza, czyli smogu. Jednocześnie, praca miała nawiązywać do tradycji świętowania pierwszego dnia wiosny i topienia Marzanny.

Uczniowie pokazali jak różnorodne mogą być interpretacje tematu – na konkurs wpłynęły przeróżne smogowe kukiełki oraz pomysłowe konstrukcje, pokazując, że zarówno wiedza na temat zanieczyszczenia powietrza, jak i talenty plastyczne nie są uczestnikom obce. Świadomość o konieczności dbania o powietrze jest bardzo ważna, dlatego cieszy fakt jej posiadania wśród uczniów naszych szkół.

W wyznaczonym terminie na konkurs wpłynęło 27 prac. Komisja konkursowa miała trudny orzech do zgryzienia, w wykonanie każdej pracy autorzy włożyli mnóstwo wysiłku i pomysłów! Ostatecznie, po długich naradach, komisja wyłoniła zwycięzców:

Klasy I-III

Miejsce I: Zuzanna Snażyk, Szkoła Podstawowa im. A. Grottgera w Porębie Wielkiej,

Miejsce II: Wiktor Rams, Szkoła Podstawowa im. Pomnik Dzieci Więźniów Oświęcimia w Brzezince,

Miejsce III: Mateusz Pawela, Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach,

Wyróżnienia:

Blanka Tobiasz, Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach,

Gabriela Warmuzek, Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach,

Paulina Balon, Szkoła Podstawowa im. J. Suskiego we Włosienicy,

Agata Łagosz, Szkoła Podstawowa im. Pomnik Dzieci Więźniów Oświęcimia w Brzezince,

Amelia Saternus, Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach.

Klasy IV-VII

Miejsce I: Wiktoria Wosik, Szkoła Podstawowa im. A. Grottgera w Porębie Wielkiej,

Miejsce II: Mateusz Marzec, Szkoła Podstawowa im. A. Grottgera w Porębie Wielkiej,

Miejsce III: Kinga Czaja, Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu, Wyróżnienia:

Julia Kleszcz, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza, w Grojcu,

Kinga Drabczyk, Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu.

Zwycięzcy otrzymali z rąk wójta Alberta Bartosza pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

Zrealizowano  w  ramach  projektu  „Wdrażanie  Programu  ochrony  powietrza  dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP  MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.