Przedszkolaki wiedzą, jak dbać o powietrze!

Przedszkolaki wiedzą, jak dbać o powietrze

W ciągu ostatniego miesiąca, ekodoradca, Żelisława Noworyta, przeprowadziła zajęcia dotyczące powietrza i jego ochrony we wszystkich przedszkolach na terenie Gminy Oświęcim oraz w Przedszkolu Nr 7 w Oświęcimiu. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, sprawdzając czy powietrze się przemieszcza, segregując śmieci czy przesuwając piłeczkę za pomocą powietrza.  Jednocześnie zachwycały swoją wiedzą i odpowiedziami na pytania: do czego służy powietrze? co sprawia, że powietrze czasem jest brudne?

Wszystkie przedszkolaki doskonale wiedzą, że poprzez oddychanie, powietrze jest nam niezbędne do życia. Podczas zajęć dzieci poznały również inne funkcje powietrza, nawet takie, które dorosłym mogą wydawać się banalne – jak na przykład nadmuchanie urodzinowych baloników.

Dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat przyczyn zanieczyszczenia powietrza. Dym i kominy były najczęstszą odpowiedzią, zaraz potem padały słowa o samochodach, motorach i innych pojazdach. Ekodoradczyni wyjaśniła, że powietrze najbardziej brudzi dym z domowych kominów. Jednocześnie wytłumaczyła, że istnieją różne sposoby ogrzewania domów, takie które powodują, że do powietrza dostaje się dużo szkodliwych pyłów i takie, które dla powietrza i dla nas są o wiele lepsze.

Nie wolno palić śmieci!

Poruszony został też bardzo ważny temat, jakim jest szkodliwość spalania śmieci. Dzieci dowiedziały się że włożony do pieca lub ogniska śmieć wcale nie znika, ale zmienia się w szkodliwe substancje, które krążą w powietrzu. Uczestnicy zajęć zgodnie potwierdzili, że nie chcą oddychać śmieciami. Dlatego gdy ktoś zamierza palić śmieci, należy przestrzec go, że takie działanie szkodzi wszystkim i jest zakazane. Na pytanie – co powinniśmy robić ze śmieciami,  mali mieszkańcy naszej Gminy doskonale wiedzieli, że segregować! Dodatkowo, od razu udowodnili, że wiedzą do jakiego koloru worka należy wyrzucać poszczególne odpady.

Samochodem czy rowerem?

Kolejnym punktem zajęć była rozmowa na temat sposobów przemieszczania się. Dzieci wymieniały różne sposoby – samochód, rower, własne nogi, ale również hulajnogi czy motorówki. Ekodoradczyni wyjaśniła, który ze wskazanych środków transportu wybrać, żeby najbardziej zadbać o czyste powietrze.

Już na sam koniec, dzieci wykazały się wiedzą dotyczącą ochrony przed smogiem. Dzięki tablicom z kolorowymi „buźkami” umieszczonym w każdej placówce, przychodząc do przedszkola można dowiedzieć się jaki w danym dniu jest stan powietrza. Przedszkolaki wiedzą, że gdy buźka jest smutna, nie można wychodzić na plac zabaw czy spacer.

Edukacja najmłodszych

Smog szkodzi każdemu, ale najbardziej narażone grupy to osoby starsze i właśnie najmłodsi. Dlatego ważne jest, aby już w przedszkolu dzieci dowiedziały się, jak i dlaczego należy chronić się przed zanieczyszczonym powietrzem. Wiedza, jak o dbać powietrze, utrwalana już od najmłodszych lat, pomoże w przyszłości dokonywać właściwych wyborów.

Dodatkowe relacje

z zajęć można znaleźć na stronach internetowych przedszkoli:

Przedszkole Samorządowe w Brzezince

Przedszkole Samorządowe w Porębie Wielkiej

Przedszkole Samorządowe w Rajsku

Przedszkole Samorządowe we Włosienicy

Niepubliczne Przedszkole „Smyk” w Babicach

[easy_image_gallery gallery=”623″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).