Zbadaj swój oddech!

Spirometria

W listopadzie bieżącego roku, odbyły się bezpłatne badania spirometryczne dla mieszkańców Gminy Oświęcim i okolic, pod hasłem „Zbadaj swój oddech!”. Badania powiązane były z obchodzonym w dniu 14 listopada Dniem Czystego Powietrza i odbyły się w Zaborzu, Broszkowicach i Włosienicy. Łącznie badanie wykonało 113 osób.

Dlaczego spirometria?

Co łączy Dzień Czystego Powietrza i spirometrię? Walka z zanieczyszczeniem powietrza! Smog negatywnie wpływa na zdrowie, w tym na drogi oddechowe. Może powodować wiele chorób układu oddechowego lub ich nasilenie – astmę, alergie, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, a nawet raka płuc. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem przyrównywane jest do wypalania nawet kilku tysięcy papierosów rocznie! Dlatego osoby mieszkające na terenach najbardziej zanieczyszczonych, do których zalicza się również nasza Gmina, powinny kontrolować stan swoich płuc. Po badaniu wykonywanym podczas spirometrii w Gminie Oświęcim, badany otrzymywał papierowy wynik. Jeśli okazywał się niepokojący, zalecane było udanie się do lekarza.

Jak się chronić?

Niezależnie od wyników spirometrii, należy pamiętać, że wraz z trwającym sezonem grzewczym narażeni jesteśmy na ciągłe wdychanie zanieczyszczeń. Dlatego też należy podjąć niezbędne kroki ochronne. Na początek polecamy sprawdzanie jakości powietrza, przez strony internetowe, aplikacje na telefon lub dzwoniąc do Urzędu Gminy. Jeżeli jest źle, należy ograniczyć przebywanie na zewnątrz czy wietrzenie mieszkań. Osoby chorujące na choroby układu oddechowego lub krążenia powinny monitorować swój stan i w razie pogorszenia udać się do lekarza.

A dalej…

Kolejny krok do podjęcia to wymiana starego kotła na nowoczesne, proekologiczne urządzenie (jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej). W Urzędzie Gminy można uzyskać informacje na temat możliwych do uzyskania dotacji na ten cel. Informujmy również swoich sąsiadów i rodzinę – w końcu oddychanie dotyczy nas wszystkich!

Relacja wideo z wydarzenia dostępna jest pod tym linkiem.

[easy_image_gallery gallery=”340″]