„Mój Ekodoradca”

spotakanie-ekodoradca

 W dniu 24 sierpnia 2020r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku odbyło się spotkanie ekodoradcy z Klubem Seniora . Ekodoradca przekazał uczestnikom informacje dotyczące zanieczyszczeń powietrza i ich skutków dla środowiska oraz zdrowia człowieka.

Przedstawiono wiele sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza w naszej gminie. Podczas prezentacji omówiono zasady Programu Priorytetowego ”Czyste Powietrze”. Poinformowano również uczestników o uldze termomodernizacyjnej oraz Programie ”Moja Woda”. Zaprezentowano także również zakres obowiązków na stanowisku ekodoradcy oraz dotychczas przeprowadzone działania.

Omówione zagadnienie zainteresowały słuchaczy, dlatego podczas dyskusji, którą zakończono spotkanie padło wiele pytań dotyczących wymiany nieefektywnych źródeł ogrzewania oraz termomodernizacji budynków. Uczestnicy pytali również o warunki uzyskania dofinansowania w Programie „Moja Woda”.

Obecni na spotkaniu członkowie Klubu Seniora otrzymali od ekodoradcy drobne upominki oraz ulotki dot. uchwały antysmogowej.