Gmina Ryglice w walce o czyste powietrze

Zakres realizowanych na terenie Gminy Ryglice działań w II fazie projektu LIFE jest bardzo szeroki. Od działań czysto praktycznych typu koordynacja projektów na wymianę kotłów w domach mieszkańców, prowadzone kontrole palenisk w prywatnych domach czy wprowadzanie danych do bazy inwentaryzacji kotłów po działania miękkie takie jak edukacja.

Edukacja mieszkańców

Edukacja mieszkańców w Gminie Ryglice skupiła się przede wszystkim na najmłodszych mieszkańcach. Udowodniono, że czynnikiem różniącym naukę dorosłych od dzieci jest emocjonalne nastawienie. Dla maluchów motywacja wewnętrzna do zdobywania wiedzy i poznawania świata jest tak duża, że są pozytywnie nastawione do każdej informacji jaka do nich trafia. Co więcej, ich silna motywacja sprawia, iż nie odczuwają wysiłku wkładanego w naukę czy koncentrację na zadaniu. Edukacja kształtuje przyszłą postawę młodego człowieka, co zwłaszcza w kwestii środowiskowej ma bardzo duże znaczenie.

W związku z tym Ekodoradca prowadzi działania edukacyjne w przedszkolach i szkołach podstawowych. Każdego roku organizowane są dla uczniów konkursy związane z dbaniem o czyste powietrze.

Ekostrefa – ochrona powietrza

Co roku organizowane są dwie EKOSTREFY. Podczas dużych wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie gminy otwierano namiot ekodoradcy nazwany EKOSTREFĄ. Cieszył się on zawsze ogromnym zainteresowaniem, z uwagi na fakt, że w jednym miejscu możliwe było uzyskanie kompleksowych informacji związanych z ochroną powietrza. Przekazywano wiedzę o tym, co we wskazanym zakresie dzieje się w Gminie Ryglice: możliwościach uzyskania dofinansowania na działania proekologiczne, wymianę kotłów i budowę instalacji ze źródeł odnawialnych. Udzielano informacji o innych programach, w ramach których mieszkańcy mogą korzystać ze wsparcia finansowego na działania związane z ochroną powietrza. Tu najwięcej pytań i emocji budził program Czyste Powietrze, następnie Mój Prąd. Mieszkańcy bardzo często pytali również o przepisy związane z realizacją zapisów Uchwały antysmogowej dla małopolski. Niezawodnie przy stoisku ekodoradcy duży tłum stanowili najmłodsi uczestnicy, dla których przygotowywano zawsze ciekawe atrakcje. Można było rozwiązywać rebusy, krzyżówki, wykreślanki, a obserwując bańki mydlane uzyskać podstawową wiedzę o powietrzu.

Spotkanie edukacyjne z dziećmi

Zdaniem ekodoradcy bardzo ciekawą część jego pracy stanowią zawsze spotkania edukacyjne z dziećmi. Wyróżnia się podziw z jakim najmłodsi chłoną wiedzę, jak duże jest ich zainteresowanie i troska o przyrodę. Najmłodsi żywo reagują na problemy związane z niszczeniem zasobów naszej ziemi. Daje to pewność, że będą podejmować próby przekazania wiedzy starszym mieszkańcom naszej gminy i jako już dorośli ludzie będą świadomymi ekologicznie obywatelami.

Dofinansowania do ochrony powietrza

Burmistrz Ryglic podkreśla, że największym osiągnięciem projektu LIFE są działania twarde ekodoradcy:

  • pozyskanie dofinansowania na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lubczy w technologii pasywnej,
  • pozyskanie dofinansowania na budowę drugiej takiej sali w miejscowości Bistuszowa (budowa rozpocznie się w roku 2020),
  • wymiana kotłów w kilku innych inwestycjach oraz koordynacja tych projektów.

Burmistrz podkreśla dodatkowo, że walka o czyste powietrze jest priorytetem w Gminie Ryglice.

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Ryglice: