Rzepiennik Strzyżewski

rzepiennik ramka

Gmina Rzepiennik Strzyżewski zmienia przyzwyczajenia ekologiczne

Podczas realizacji II fazy projektu LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, Gmina Rzepiennik Strzyżewski podejmowała szereg działań na rzecz ochrony powietrza atmosferycznego. Były to nie tylko czynności o…

Czytaj dalej >>