Gmina Rzepiennik Strzyżewski zmienia przyzwyczajenia ekologiczne

rzepiennik ramka

Podczas realizacji II fazy projektu LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, Gmina Rzepiennik Strzyżewski podejmowała szereg działań na rzecz ochrony powietrza atmosferycznego. Były to nie tylko czynności o charakterze informacyjno-edukacyjnym, ale również realna pomoc mieszkańcom w pozyskaniu dofinansowania. Wszystkie te działania miały na celu sprawić, aby domy stały się bardziej efektywne energetycznie, a powietrze czystsze.

Przekazanie oczyszczacza powietrza dla przedszkola

Działania edukacyjne były kierowane przede wszystkim do najmłodszych mieszkańców. Doskonałą okazją do spotkania z dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli, było przekazanie przez Marszałka Województwa Małopolskiego oczyszczaczy powietrza. W ramach tej akcji Ekodoradca przeprowadziła zajęcia dotyczące zanieczyszczenia i ochrony powietrza.

Green Week

Małopolskie gminy włączyły się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu – Green Week. W ramach ETZT Gmina Rzepiennik Strzyżewski przeprowadziła zajęcia dla uczniów Szkół Podstawowych. Zajęcia z dziećmi prowadzone były nie tylko w szkołach, ale również na świetlicach podczas ferii zimowych. Zaobserwowano, iż pośrednictwo dzieci w edukacji dorosłych jest znacznie skuteczniejsze i przynosi lepsze efekty niż bezpośrednia edukacja starszych mieszkańców. Dziecko prowadzące dyskusje z rodzicem prowokuje go do zgłębienia tematu i podjęcia skutecznych działań mających na celu m.in. wymianę tzw. „kopciuchów” czy przestrzeganie zakazu spalania odpadów. Wszystko to pozytywnie wpływa na otaczające nas środowisko.

Bieg na Brzankę

Jednym z wydarzeń cyklicznie organizowanych przez Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim oraz Gminę Rzepiennik Strzyżewski jest tzw. „Bieg na Brzankę”. Podczas imprezy do dyspozycji mieszkańców był Ekodoradca, który udzielał porad z zakresu ochrony powietrza. Mieszkańcy gminy mogli zapoznać się z wymaganiami uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego. Można było również skorzystać z bezpłatnego badania spirometrycznego, sprawdzającego kondycję płuc, ich objętość, pojemność, a także mogącego wykryć choroby układu oddechowego m.in. astmę i POCHP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc).

Dożynki Gminne

Kolejnym cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim oraz Gminę Rzepiennik Strzyżewski cieszącym się dużym zainteresowaniem mieszkańców są Dożynki Gminne w Rzepienniku Strzyżewskim. Podczas Dożynek w 2019 r. zorganizowano pokaz urządzeń grzewczych spełniających wymagania ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń. Do dyspozycji mieszkańców byli również eksperci Krajowej Agencji Poszanowania Energii podróżujący „Autobusem energetycznym”. Pracownicy Urzędu Gminy ds. ochrony środowiska oraz Ekodoradca udzielali porad z zakresu ochrony środowiska. Mieszkańcy mogli zapoznać się z wymaganiami uchwały antysmogowej oraz zasięgnąć informacji na temat programów „Czyste Powietrze”, „Mój prąd”.

Warsztaty Animacji Poklatkowej o tematyce antysmogowej

Dzięki współpracy z Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim w ramach 7. Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów animowanych O!Pla w 2019 roku udało się zorganizować warsztaty animacji poklatkowej o tematyce antysmogowej. Był to doskonały sposób edukacji poprzez zabawę.

Ekodoradca Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski – Angelika Ryndak o działaniach, w ramach II fazy projektu LIFE:

„Wszystkie te wydarzenia są działaniami podejmowanymi przez Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim mającymi na celu poprawę jakości powietrza którym na co dzień oddychamy oraz pogłębienie wiedzy i podniesienie świadomości mieszkańców. Podczas wszystkich spotkań zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi mieszkańcami gminy, staramy się zmieniać przyzwyczajenia mieszkańców oraz ukazywać ich efekty. Nawet mała zmiana przyzwyczajeń może mieć duży wpływ w przyszłości nie tylko na jakość powietrza którym oddychamy, ale również na nasze zdrowie i życie. „

              

Podsumowanie II fazy projektu LIFE w Gminie Rzepiennik Strzyżewski:

Rzepiennik infografika