Apology to Ecology w Wierzchosławicach

W dniu 26 października 2018 r. w Centrum Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach odbyło się spotkanie z trzydziestoosobową grupą młodzieży pochodzącą z Czech, Słowacji, Polski, Bułgarii i Rumunii.

Podczas spotkania, Michał Mikos, ekodoradca , na co dzień pracujący w Gminie Wierzchosławice, przedstawił i omówił główne problemy związane zanieczyszczonym powietrzem występujące w Małopolsce. Ponadto zaprezentował dotychczasowe osiągnięcia w realizacji projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza da województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Uczestnicy mogli posłuchać także o innych inicjatywach zmierzających do poprawy jakości powietrza w regionie.

Młodzież znalazła się w Polsce za sprawą projektu „Apology to Ecology!” finansowanego ze środków programu Unii Europejskiej „Erasmus+”. Organizatorem projektu była młodzież działająca przy Fundacji Nowe Inspiracje wraz ze swoimi rówieśnikami z czterech krajów partnerskich. Głównym celem tego projektu jest podniesienie świadomości młodzieży o zagrożeniach jakie płyną z zanieczyszczonego środowiska, zwłaszcza powietrza, a także promowanie postaw proekologicznych i zrównoważonego rozwoju wśród szerokiej grupy rówieśników. Podczas trwania wymiany międzynarodowej, młodzież wykorzystała różnorakie metody edukacji pozaformalnej i uczestniczyła w spotkaniach z ekspertami, by pogłębić wiedzę na temat problemu zanieczyszczenia środowiska oraz zdobyć inspirację do szerzenia postaw proekologicznych w swoich środowiskach.

[easy_image_gallery gallery=”316″]