Poronin kształtuje dobre nawyki ekologiczne

Podsumowanie działań podczas II fazy projektu LIFE w gminie Poronin.

Konkurs plastyczny

W ramach działań realizujących zamierzenia projektu LIFE w Gminie Poronin przeprowadzono konkursu plastyczny pt.: „Oddycham czystym powietrzem”. Konkurs zorganizowano wspólnie z Gminą Bukowina Tatrzańska, Miastem Zakopane oraz Podhalańskim Alarmem Smogowym. W ramach wydarzenia wpłynęło 168 prac. Podzielone zostały one na 3 kategorie wiekowe, spośród których następnie zostały wybrane po trzy najlepsze prace. Przyznano również trzy wyróżnienia.

Spotkania z mieszkańcami

Akcja zbierania wniosków o wydanie warunków, w celu zaprojektowania i zbudowania sieci gazowej na terenie gminy Poronin. W ramach przedsięwzięcia organizowano spotkania dla mieszkańców zainteresowanych przyłączeniem budynków do sieci gazowej. Oferowano także pomoc przy wypełnianiu wniosków.

14.11.2018r.- Spotkanie Ekodoradcy z Poronina z młodzieżą biorącą udział w projekcie „You can too”. Celem akcji było zwiększenie świadomości dotyczącej istnienia zanieczyszczeń powietrza, w tym zjawiska smogu i jego przyczyn oraz promowania działań, które przeciwdziałają ich powstawaniu. W projekcie uczestniczyły osoby z Polski, Czech oraz Słowacji. Podczas spotkania Ekodoradca przedstawił swoje działania prowadzone na terenie gminy Poronin.

Organizacja stoiska informacyjno–promocyjnego podczas zawodów narciarskich. Na stoisku udostępniono ulotki informujące o uchwale antysmogowej. Ekodoradca podczas wydarzenia udzielał informacji na temat dofinansowań do wymiany kotłów, programu „Czyste Powietrze”oraz planowanej budowie sieci gazowej na terenie gminy Poronin.

Marzec, kwiecień – 2019 r. – Organizacja 7 spotkań dla mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie „Czyste Powietrze”. Podczas spotkań mieszkańcy mogli uzyskać informacje na temat warunków jakie należy spełniać, aby otrzymać dofinansowanie. Spotkania prowadzone były przez Ekodoradcę oraz przedstawicieli firmy DoEko Group. Podczas spotkań mieszkańcy uzyskać mogli również informacje związane z dofinansowaniami w ramach poddziałań 4.1.1, 4.4.2 oraz 4.4.3.

09.09.2019 r. – Spotkanie z młodzieżą biorącą udział w projekcie wymiany uczniów z Rumunii, Łotwy oraz Polski. Podczas spotkania zaprezentowano działania proekologiczne podejmowane przez gminę Poronin. Po prezentacji ekodoradca odpowiadał na pytania uczestników. Poruszono między innymi kwestie związane z nastawieniem lokalnej społeczności do działań podejmowanych przez gminę oraz zasięgu projektu LIFE.

Podsumowanie II fazy Projektu LIFE w Gminie Poronin: