Green Week 2018 w Gminie Andrychów

Green Week 2018 w Gminie Andrychów

W ramach obchodów Zielonego Tygodnia, Paulina Mrzygłód – Ekodoradczyni pracująca w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, przedstawiła mieszkańcom Gminy i uczniom ZSS w Inwałdzie, co to jest projekt LIFE Małopolska w zdrowiej atmosferze, Green Week oraz jakie mamy powietrze w Gminie Andrychów.

W dniu 21 maja Ekodoradczyni gościła w Twoim Radiu Andrychów, gdzie podczas godzinnej audycji rozmawiała z Redaktorem na temat planowanych wydarzeń w trakcie obchodów Green Week 2018 w Gminie Andrychów oraz na temat projektu LIFE – Małopolska w zdrowiej atmosferze. Słuchacze mogli się dowiedzieć więcej na temat pracy Ekodoradczyni i tego w jakiej sprawie mogą się do niej udać. Dodatkowo w trakcie audycji poruszony był temat jakości powietrza w Gminie Andrychów.

Warsztaty dla ZSS w Inwałdzie

We wtorek – 22 maja Ekodoradczyni zorganizowała warsztaty dla dzieci i młodzieży z ZSS w Inwałdzie. Podczas 4 godzin lekcyjnych w warsztatach uczestniczyło 99 uczniów. Uczniowie wysłuchali prelekcji na temat tego kim jest Ekodoradca, czym się zajmuje, co do tej pory zrobił w Gminie Andrychów oraz z jakimi przypadkami musi zmierzyć się podczas wykonywania swojej pracy. Uczniowie bardzo chętnie zgłaszali się, aby móc wcielić się w rolę Ekodoradcy i przyjmować mieszkańców w Urzędzie. Polegało to na tym, że Ekodoradca pełnił rolę mieszkańca, który przychodzi do Urzędu załatwić sprawę, otrzymać poradę, a uczniowie pełnili rolę Ekodoradców. Efekty warsztatów były zaskakujące. Uczniowie świetnie sobie poradzili z otrzymanymi zadaniami.

Green Week 2018 w Gminie Andrychów

Debata oksfordzka

W środę miał miejsce punkt kulminacyjny obchodów Zielonego Tygodnia w Gminie Andrychów. O godzinie 13:00 w ZSS w Inwałdzie odbyła sie DEBATA OKSFORDZKA. Tezę debaty wypowiedział Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak. Brzmiała ona następująco: „Wprowadzam prawo lokalne, które mówi, że od 1 czerwca 2018 roku, każdy mieszkaniec, który będzie chciał wymienić stary nieekologiczny kocioł węglowy na nowe urządzenie grzewcze, będzie musiał zainstalować kocioł gazowy. W ten sposób kotły węglowe będą sukcesywnie likwidowane z terenu Gminy Andrychów.” Po przedstawieniu tezy, publiczność po raz pierwszy mogła głosować. Wynik głosowania był następujący: 15 głosów za tezą, 1 głos przeciw tezie.

Uczniowie klasy 2B Gimnazjum  mieli za zadanie przedstawić argumenty „za i przeciw” oraz przekonać publiczność do swoich racji. Podczas Debaty uczniowie wcielili się w role sportowców, górników, osoby starsze, producentów kotłów na paliwo stałe, przedstawicieli gazowni oraz rodziców małych dzieci z problemami astmy i alergii. Wymienione grupy przedstawiły szereg swoich argumentów. Po zakończeniu żywej dyskusji publiczność ponownie głosowała na wypowiedzianą na początku tezę. Tym razie za tezą było 12 osób, a przeciw 4. Ostatecznie dyskusję wygrała grupa górników, która przedstawiła (zdaniem publiczności) najwięcej mocnych argumentów przeciw postawionej tezie.

Green Week 2018 w Gminie Andrychów

W Debacie uczestniczył Burmistrz Tomasz Żak, Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Ewa Rohde-Trojan i Dyrektor ZSS w Inwałdzie Michał Kołodziejczyk. Serdeczne podziękowania należą się Pedagog – Agnieszce Kristek za pomoc przy zorganizowaniu grup warsztatowych oraz Debaty. A największe podziękowania oczywiście dla zdolnej młodzieży z ZSS w Inwałdzie.

[easy_image_gallery gallery=”735″]