Małopolski Zielony Tydzień w Gminie Gdów

W dniach od 30 maja do 5 czerwca br. obchodzono Małopolski Zielony Tydzień pod hasłem „Wspólnie zadbajmy o czyste powietrze”. Z tej okazji Gmina Gdów włączyła się w obchody organizując 2 czerwca otwarte spotkanie Ekodoradcy z mieszkańcami gminy.

Na plantach w Gdowie utworzono punkt konsultacyjny, w którym mieszkańcy mogli uzyskać informacje o dofinansowaniach do wymiany starych kotłów na nowe urządzenia grzewcze. W trakcie wydarzenia uczestnicy uzupełniali deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i otrzymali sadzonki roślin oczyszczających powietrze oraz gadżety – kubki.

W trakcie spotkania mieszkańcy gminy uzyskali informacje na następujące tematy:

  • Projekt „Wymiana starych kotłów, pieców w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Gdów na nowe urządzenia grzewcze na gaz – etap II”,
  • Program „Czyste Powietrze”,
  • Program „Mój Prąd” i „Moje ciepło”,
  • Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
  • Uchwała antysmogowa dla Małopolski.

Wszyscy uczestnicy otrzymali ulotki informacyjno-edukacyjne o programie Czyste Powietrze.

Wydarzenie organizowane było z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji SPR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)  oraz w ramach programu LIFE – IP MALOPOLSKA/LIFE 14 IPE PL 021 współfinansowanego ze środków projektu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.