Biegiem po czyste powietrze po raz trzeci!

71881325 2810677082310772 1172082680859197440 n

Biegamy i wspieramy honorowe krwiodawstwo

W dniu 5 października 2019 r. w Krakowie odbyła się szósta edycja wydarzenia sportowego pn. „KrwioBIEG” organizowanego przez Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie przy wsparciu województwa małopolskiego. KrwioBIEG był trzecią imprezą biegową w 2019 roku rozgrywanych pod hasłem: „Małopolska w zdrowej atmosferze – biegiem po czyste powietrze”. Poprzednimi wydarzeniami były: Zielona Piątka oraz Spytkowice w zdrowej atmosferze.

O biegu

Łącznie w biegu wzięło udział 757 osób. Najszybszą uczestniczką na dystansie 5 km okazała się Olga Janiszewska, a najszybszym uczestnikiem był Michał Leśniak. Na dystansie 10 km tryumfowali: Marta Góra i Killian Lonergan. W biegu młodzieży najwyższe miejsca podium zajęli: Martyna Panek i Robert Zaremba. Najmłodsi uczestnicy z najlepszym wynikiem to Marcela Szczepaniuk i Ivan Svalov. Wszystkie wyniki dostępne są tutaj.

W ramach wydarzenia zorganizowano trzy kategorie biegowe: bieg zasadniczy (do wyboru 5 km lub 10 km), biegi dla dzieci (500 m i 1000 m). Dodatkowo zorganizowana została również rywalizacja w marszobiegu z kijkami nordic walking (5 km). Start i metę biegu zlokalizowano na terenie Bulwaru Czerwińskiego w Krakowie.

Bieg skierowany był zarówno do profesjonalistów z branży sportowej, amatorów i honorowych krwiodawców. Celem imprezy było zwiększenie świadomości, że tylko dzięki krwiodawcom, którzy z dobroci serca dzielą się cząstką siebie – możliwe jest ratowanie ludzkiego życia i zdrowia.

Pakiety startowe

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali w swoich pakietach startowych okolicznościowe koszulki z logotypami projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Na mecie na wszystkich uczestników czekały także pamiątkowe medale. Motywem przewodnim umieszczonym zarówno na przodzie koszulek, jak i na medalach, było obchodzone w tym roku 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża.

Biegiem po czyste powietrze!

Głównym założeniem KrwioBIEG-u była organizacja biegu charytatywnego na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa. Do innych celów należą pozyskanie funduszy na jego rozwój oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez bieganie na świeżym powietrzu.

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).