Przedstawiciele Małopolski na CEE Impact Day w Wiedniu

4 i 5 października w Wiedniu odbyła się kolejna edycja wydarzenia pn.: „CEE Impact Day”. Na dwa dni spotkali się inwestorzy, przedsiębiorcy, aktywiści społeczni, managerowie, przedstawiciele instytucji, NGO i biznesu z Europy Środkowej i Wschodniej, by połączyć siły dla kształtowania Europy zrównoważonej i wykorzystującej nowoczesne rozwiązania społeczne.

Przedstawiciel Województwa Małopolskiego, w panelu „Climate Action: Accelerating Exponential Solutions”, przedstawił działania projektu LIFE oraz problem złej jakości powietrza, z którym boryka się wiele krajów Europy Środkowowschodniej, w tym Polska. Celem panelu było zmobilizowanie wszystkich uczestników do poszukiwania kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań problemów związanych z jakością powietrza oraz postępującymi zmianami klimatu. Podczas wspólnej sesji, jej uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się jaką rolę może przyjąć organizacja, inwestor, czy instytucja, by wspólnie podjąć działania mające na celu ochronę środowiska i zapobiegnięcie zmianom klimatu.

Cele CEE Impact Day

Celem spotkania jest nie tylko podnoszenie świadomości i wiedzy wśród uczestników na temat kwestii związanych z ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi w Europie Środkowowschodniej, ale również pobudzenie interakcji poprzez prezentowanie konkretnych projektów i związanych z nimi problemów środowiskowych. Dzięki temu zarówno uczestnicy spotkania mogli aktywnie włączyć się w szukanie odpowiedniego rozwiązania oraz poszerzyć swoją wiedzę w zakresie problemów środowiskowych, jak i prelegenci, którzy mogli uzyskać świeże spojrzenie na problem i konkretne, innowacyjne propozycje rozwiązań.

Strona internetowa konferencji CEE Impact Day: https://ceeimpactday.org