Dla wzmocnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego

Chcąc wzmocnić lokalne bezpieczeństwo energetyczne, a tym samym zagwarantować ciepło w domach w sezonie grzewczym, Zarząd Województwa Małopolskiego rozpoczął prace nad pilotażowym programem pn. „Gminne suszarnie do drewna opałowego”. Zakłada on dofinansowanie dla gmin do zakupu i instalacji suszarni drewna opałowego.

Warto podkreślić, że tzw. uchwała antysmogowa dopuszcza możliwość spalania drewno w celu ogrzania domów, musi być ono jednak suche ( nie więcej niż 20 proc. wilgotności). Wilgotność drewna ma wpływ na jego kaloryczność oraz emisyjność.

Lokalne suszarnie mogłyby zapewnić mieszkańcom szybki dostęp do suchego drewna. Suszenie drewna poprzez sezonowanie jest procesem długotrwałym. Dostępność gminnych suszarni pomoże rozwiązać ten problem.

– podkreśla wicemarszałek Józef Gawron.

2 marca wicemarszałek Józef Gawron spotkał się z przedstawicielami samorządów oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. W trakcie spotkania omówiono potencjał dostępu do surowca, jakim jest drewno, a także dokonano przeglądu możliwych rozwiązań. Uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że zwiększenie potencjału wykorzystania biomasy do ogrzewania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców regionu. Suche drewno to gwarancja wyższej efektywności spalania, ale także mniej zanieczyszczeń emitowanych do powietrza.

Przewidywany budżet programu pilotażowego to 3 miliony złotych.