Dofinansowanie funkcjonowania ekodoradców w gminach – pierwsze szkolenie za nami

2 sierpnia br. odbyło się bezpłatne szkolenie, które miało na celu zapoznanie uczestników z możliwościami ubiegania się o dofinansowanie działalności Ekodoradców w małopolskich gminach. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele 50 jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń.

Spotkanie miało na celu przedstawienie uczestnikom możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 2.5 Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM), koncentrując się na finansowaniu funkcjonowania ekodoradców w gminach.

Podczas szkolenia przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące zakresu wsparcia i warunków ubiegania się o środki, zasad kwalifikowalności wydatków, kryteriów oceny projektów, procesu rejestracji wniosku w systemie IGA oraz zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu. Prezentacje prowadzone przez ekspertów w dziedzinie funduszy europejskich dostarczyły uczestnikom wyczerpujących informacji na temat możliwości pozyskania środków na funkcjonowanie Ekodoradców w gminach. Ważnym elementem spotkania była sesja pytań, podczas której uczestnicy mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na swoje wątpliwości oraz omówienia ewentualnych problemów związanych z aplikowaniem o dofinansowanie.

Kolejne szkolenie

Dla osób, które nie mogły uczestniczyć w pierwszym szkoleniu lub nie zdążyły się zapisać organizatorzy przygotowali drugi termin szkolenia.

Kolejne spotkanie odbędzie się 13 września 2023 r. w godz. 10:00-14:30 w Krakowie, ul. Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej), I piętro, sala 106.