Dzień Informacyjny – 15 lat LIFE z NFOŚiGW!

Kolejny Dzień Informacyjny LIFE, obędzie się już 11 stycznia 2024 r. w Warszawie. To niepowtarzalna okazja do zapoznania się z możliwościami jakie oferuje Program LIFE.

W trakcie wydarzenia, organizowanego stacjonarnie, swoje wystąpienia będą mieli przedstawiciele: Europejskiej Agencji Wykonawczej do spraw Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), którzy przedstawią Państwu możliwości, jakie oferuje Program LIFE.

15 lat LIFE z NFOŚiGW

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną również efekty 15 lat zaangażowania NFOŚiGW we wspieranie projektów LIFE w Polsce, a najbardziej zaangażowani Beneficjenci LIFE odbiorą wyróżnienia i opowiedzą o swoich projektach LIFE. Przedstawione zostaną również oferty innych programów UE przez zaproszonych przedstawicieli Krajowych Punktów Kontaktowych: m.in. HORYZONT EUROPA (NCBR), URBACT oraz ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Uczestnicy będą mieli również okazję zapoznać się z krajowymi projektami LIFE. Rozmowy na żywo z przedstawicielami projektów, to niepowtarzalna okazja do wymiany cennych doświadczeń i źródło inspiracji do aplikowania o środki z Programu LIFE na realizację własnych projektów. W wydarzeniu będą brali udział przedstawiciele dwóch małopolskich projektów zintegrowanych LIFE:

Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

Projekt LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”

Do zobaczenia w Warszawie

Dzień Informacyjny LIFE odbędzie się 11 stycznia 2024 roku w Warszawie w Arche Hotel Krakowska (al. Krakowska 237/U1, 02-180 Warszawa), w godz. 10.00 – 15.00.