Finansowanie działań termomodernizacyjnych i odnawialnych źródeł energii

W piątek, 4 października odbyła się konferencję pn. „Finansowanie działań termomodernizacyjnych i odnawialnych źródeł energii – obowiązki, możliwości, perspektywy.” W spotkaniu wzięło udział około 170 osób. Byli to głównie przedstawiciele gmin i starostw z terenu województwa małopolskiego, ekodoradcy i doradcy energetyczni.

Bardzo cenię pracę ekodoradców, którzy są bezpośrednim źródłem wiedzy o środowisku we wszystkich aspektach i praktyczną pomocą dla mieszkańców gmin. Mogę zapewnić, że województwo małopolskie wciąż będzie dokładać starań, aby ekodoradcy dysponowali najnowszą wiedzą w zakresie programów dotyczących ochrony środowiska, a wszystkich mieszkańców Małopolski zapraszam do kontaktu z takim doradcą w swojej gminie.

– mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Prelegenci przybliżyli uczestnikom zasady programów umożliwiających otrzymanie dofinansowania na działania termomodernizacyjne oraz montaż odnawialnych źródeł energii.

Marcin Jaczewski z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przedstawił założenia programu „STOP Smog”. Emil Chojnacki – zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, opowiedział o uldze termomodernizacyjnej. Następnie Anna Trudzik i Aleksandra Jabłońska – Steć z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyjaśniły wątpliwości związane z programami Agroenergia, Ciepłownictwo Powiatowe oraz Energia Plus. W kolejnej części reprezentanci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Justyna Jesionek i Mariusz Sałęga przedstawili założenia programu „Mój Prąd” oraz zaprezentowali zmiany dotyczące programu „Czyste Powietrze”.

Poniżej zostały udostępnione materiały z konferencji.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza w regionie – w ramach działania C2.

Załączniki