Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski

25 stycznia br. Tauron Arena Kraków gościła pierwsze w tym roku spotkanie pn. Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. Tematyka wydarzenia skupiła się na bieżących kwestiach związanych z funkcjonowaniem samorządów oraz nowych perspektywach finansowych Funduszy Europejskich dla Małopolski.

Głównymi tematami spotkania były sprawy związane z poprawą efektywności energetycznej, rozwojem gospodarki odpadami, infrastrukturą społeczną oraz zdrowiem. Obecni na forum Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski oraz Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar brali udział w omawianiu tych istotnych aspektów funkcjonowania samorządów.

Fundusze Europejskie dla Małopolski

Na spotkaniu zaprezentowano nową perspektywę finansową Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027 (FEM). Przedstawiciele Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego wskazali programy szczególnie związane z ochroną środowiska. Tomasz Pietrusiak Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska UMWM omówił koncepcje szkół neutralnych klimatycznie. Podczas spotkania, Katarzyna Stadnik Kierownik Zespołu ochrony powietrza przedstawiła bieżące nabory projektów realizowanych w ramach FEM, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z ochroną powietrza.

W ramach działania 2.5 „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza” prowadzone są nabory do dwóch programów.

Pierwszy z nich skupia się na zapewnieniu wyposażenia sprzętowego straży gminnych/międzygminnych do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska. To ważne zadanie, wspierające skuteczne monitorowanie przepisów dotyczących ochrony środowiska na poziomie lokalnym.

Drugi, projekt koncentruje się na funkcjonowaniu ekodoradców w gminach. W czasie spotkania podkreślono, jak ważna jest praca wykonywana przez tych specjalistów, promujących postawy proekologiczne. To właśnie ekodoradcy udzielają fachowej pomocy mieszkańcom w kwestiach związanych z ochroną środowiska np. wspierając ich w wymianie kotłów.

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, działające od 2000 roku, skupia ponad 173 członków, którzy regularnie spotykają się, by dzielić się doświadczeniami i poszukiwać nowych rozwiązań na rzecz rozwoju regionu. To ważne forum współpracy, które odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości Małopolski.