Dofinansowanie Ekodoradców w gminach

Ekodoradcy to specjaliści w dziedzinie ochrony środowiska pracujący na co dzień w gminach. Głównym celem ich działań jest podnoszenie świadomości mieszkańców na temat ochrony powietrza oraz wspieranie działań proekologicznych. Dzięki uczestnictwu w programie LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” Ekodoradcy działają na terenie naszego województwa już od kilku lat. W całym województwie małopolskim na koniec 2022 roku zatrudniano 249 ekodoradców w samorządach.

Dofinansowanie działań

Zaangażowanie i efektywność działań na rzecz czystszego i zdrowszego środowiska sprawiły, że Ekodoradcy stali się nieodłączną częścią działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Małopolsce. Sukces i znaczenie działalności tych specjalistów są na tyle znaczące, że Województwo Małopolskie, wychodząc naprzeciw potrzebom gmin, postanowiło uruchomić program dofinansowania ich funkcjonowania w gminach.

Program ten ma na celu wspieranie Ekodoradców w realizacji ich misji oraz zachęcanie samorządów do podejmowania kolejnych działań na rzecz ochrony powietrza. Więcej o programie pisaliśmy już tutaj.

W ramach programu można dofinansować:

  1. Zatrudnienie Ekodoradcy w gminie.
  2. Utworzenie, adaptację, wyposażenie punktu obsługi mieszkańców.
  3. Prowadzenie lokalnych akcji informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony klimatu, powietrza, uchwał antysmogowych dedykowanych dla każdej grupy społecznej.
  4. Przygotowanie i wdrażanie gminnej strategii transformacji energetycznej.
  5. Analizę i monitoring przeciwdziałania problemowi ubóstwa energetycznego w gminach.
  6. Analizę i zarządzanie zużyciem energii w budynkach, w tym w budynkach użyteczności publicznej.
  7. Zakup sprzętu do prowadzonych działań doradczych, edukacyjnych i inwentaryzacji.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 500 000 zł na jedną gminę. Maksymalny procent dofinansowania: 85%. O środki mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. Łączna pula środków przewidzianych w projekcie to niemal 90 mln złotych.

Nabór do programu rozpoczął się 29 czerwca i potrwa do 29 grudnia br.

W jaki sposób złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej https://iga.malopolska.pl.

Szczegółowe warunki dotyczące naboru znajdują się w Regulaminie wyboru projektów. Wszelkie dokumenty dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 pod adresem fundusze.malopolska.pl oraz funduszeeuropejskie.gov.pl

Załączniki