Jeszcze tylko 6 miesięcy na złożenie deklaracji do CEEB!

smogkominy 009

Wszyscy właściciele istniejących budynków do końca czerwca 2022 roku powinni złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklarację dotyczącą używanego źródła ciepła. Można to zrobić osobiście, w swoim urzędzie gminy, lub za pośrednictwem Internetu. Warto się pospieszyć, bo za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary grzywny. Tymczasem według danych na grudzień 2021 r., do bazy wpłynęło 73 tys. deklaracji z Małopolski i dotyczą one zaledwie 8 proc. punktów adresowych. Wciąż więc około 90 proc. właścicieli budynków nie wypełniło tego obowiązku.

Czym jest CEEB?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków została uruchomiona 1 lipca 2021 roku. Jej celem jest zgromadzenie danych na temat tego, jak Polacy ogrzewają swoje domy. Taka wiedza i sporządzana na jej podstawie mapa emisyjności pomogą w walce ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza.

Baza pozwoli określić rejony potrzebujące szczególnie intensywnych działań związanych z wymianą źródła ciepła. Ma umożliwić także skuteczne dostosowanie programów modernizacji. CEEB w przyszłości będzie uwzględniał również informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. Jest zatem narzędziem dla samorządów i administracji rządowej do skutecznego prowadzenia działań na rzecz poprawy jakości powietrza – Piotr Łyczko – Zastępca Dyrektor Departamentu Środowiska.

Kto powinien złożyć deklarację?

Informację o używanych i posiadanych urządzeniach grzewczych powinien przekazać każdy właściciel budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego. W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek ten powinien wypełnić zarządca zbiorczo dla części lub całego budynku. Do bazy należy zgłosić wszystkie używane źródła ogrzewania, takie jak sieć ciepłownicza, kocioł grzewczy z wymienieniem jego typu, piec węglowy, podgrzewacz czy kominek. Trzeba zarejestrować także odnawialne źródła energii: pompy ciepła, geotermię, panele słoneczne podgrzewające wodę, z wyjątkiem fotowoltaiki.

Do kiedy mamy czas?

Każdy właściciel lub zarządca już użytkowanego i ogrzewanego budynku ma obowiązek złożenia deklaracji w wersji elektronicznej lub papierowej do 30 czerwca 2022 roku. W przypadku nowo instalowanych urządzeń grzewczych termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia źródła ciepła.

Jak złożyć deklarację do CEEB?

Źródło ogrzewania można zgłosić w tradycyjnej papierowej formie lub, za pośrednictwem strony https://www.zone.gunb.gov.pl. Ważne: aby skorzystać z tej formy zgłoszenia, należy posiadać profil zaufany lub e-dowód. Osoby chcące złożyć deklarację osobiście muszą wypełnić formularz odręcznie i wysłać go pocztą albo doręczyć do właściwego ze względu na umiejscowienie domu urzędu miasta lub gminy.

Tylko rok na wymianę kopciuchów Według danych z deklaracji CEEB na grudzień 2021 roku, kotły na paliwo stałe poniżej klasy 3 lub bezklasowe stanowią aż 41% wszystkich pieców w Małopolsce, natomiast te spełniające wymagania ekoprojektu to zaledwie 6%! Tymczasem zgodnie z uchwałą antysmogową dla naszego województwa, do końca roku 2022 należy wymienić wszystkie źródła ciepła na węgiel lub drewno, które nie spełniają wymogów co najmniej 3 klasy tzw. ekoprojektu. Można je zastąpić ogrzewaniem z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, pompą ciepła, kotłem gazowym, kotłem na lekki olej opałowy lub innym źródłem ciepła spełniającym wymogi ekoprojektu. Warto przy tym skorzystać z programu dofinansowania, np. Czyste Powietrze. Ekodoradcy działający w większości małopolskich gmin pomagają w dobraniu programu dopłat do indywidualnej sytuacji i wypełnieniu dokumentów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: link