Konferencja pt. „Nowelizacja ustawy o OZE szansą dla biogazowni?”

GJ280120 006

W dniu 28 stycznia 2020 roku odbyła się konferencja pt. „Nowelizacja ustawy o OZE szansą dla biogazowni?”. W spotkaniu wzięli udział ekodoradcy, przedstawiciele gmin oraz starostw, rolników, związków zawodowych, a także naukowcy i przedsiębiorcy.

Konferencja została otwarta przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Środowiska – Tomasza Pietrusiaka oraz prezesa South Poland Cleantech Cluster – Janusza Kahla.

Spotkanie organizowane przez Województwo Małopolskie wspólnie z South Poland Cleantech Cluster było okazją do poznania mechanizmów tworzenia biogazowni. Podczas wydarzenia zaprezentowano aspekty prawne i finansowe funkcjonowania takich zakładów. Omówiono możliwości wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przybliżono także praktyczne aspekty eksploatacji biogazowni rolniczej. Przedstawiono wizje perspektywy rozwoju rynku biometanowego w Polsce, w kontekście doświadczeń europejskich. Uczestnicy dowiedzieli się również dlaczego warto inwestować w odnawialne źródła energii (OZE) oraz jak pozyskiwać biomasę.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prezes SPCleantech – Janusz Kahl, przedstawiciel Host Polska – Albert Kuliczkowski, prezes Centrum Elektroniki Stosowanej – Witold Płatek, przedstawiciel Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – dr inż. Jakub Sikora oraz przedstawiciel WFOŚiGW – Janusz Sułowski.

Konferencja była współorganizowana w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.