Małopolanie mają dość oddychania smogiem. Wyniki badań świadomości ekologicznej w regionie

Według najnowszego raportu, opracowanego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego na przełomie października i listopada 2020 r., ponad 89 proc. mieszkańców województwa wie o istnieniu uchwały smogowej dla Małopolski, a ponad 81 proc. pozytywnie ocenia wprowadzone przepisy antysmogowe.

Mieszkańcy regionu chcą lepszego powietrza

Sondaż pokazuje także, że mieszkańcy regionu chcą lepszego powietrza w miejscowościach uzdrowiskowych (78,4 proc.), a za najważniejsze zadanie gmin uważają pomoc osobom najuboższym w płaceniu rachunków za ogrzewanie przyjazne środowisku (72,1 proc.). Małopolanie cenią pomoc ekodoradcy przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie do wymiany pieca (61 proc.) i wyborze ekologicznego źródła energii (57,5 proc).

Na pytanie: Jakich działań w zakresie ochrony powietrza oczekuje Pan/Pani od swojej gminy? 69,8 proc. respondentów odpowiedziało, że wykorzystania w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, urzędy) odnawialnych źródeł energii, a 65 proc. – prowadzenia kontroli pieców pod kątem spalania odpadów. Kolejne pytanie przyniosło odpowiedź, że kontrola taka powinna się odbyć już po 2 godzinach od zgłoszenia (69,8 proc. badanych).

Od samorządu województwa Małopolanie oczekują zapewnienia wsparcia dla gmin, by realizowały swoje zadania w zakresie ochrony powietrza (78,3 proc), promowania nowych, ekologicznych źródeł energii (68,1 proc.) oraz prowadzenia kampanii informacyjnych i edukacyjnych (56,6 proc).

Oczekiwania Małopolan w bardzo dużym stopniu zgadzają się z naszymi planami. W regionie pracuje już 67 ekodoradców w ramach unijnego projektu LIFE, staramy się o zabezpieczenie środków w Krajowym Planie Odbudowy na zatrudnienie ekodoradców we wszystkich gminach Małopolski oraz doposażenie straży gminnych, aby prowadziły skuteczne kontrole. Wg Programu Ochrony Powietrza, już za rok w każdej gminie powinien funkcjonować punkt obsługi programu dotacyjnego Czyste Powietrze, który daje możliwość nawet 60-procentowego dofinansowania do wymiany pieca. Wsparcie dla działań w zakresie ochrony powietrza w Małopolsce Zachodniej będzie również stanowił Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

– mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz

Mieszkańcy Małopolski o ochronie środowiska

  • 89,2% mieszkańców wie o istnieniu uchwały antysmogowej dla Małopolski, a 63,3% ankietowanych prawidłowo wskazuje obowiązki wynikające z tej uchwały
  • 81,1 % Małopolan dobrze ocenia wprowadzone przepisy antysmogowe
  • 78,4% mieszkańców/Małopolan uważa, że w uzdrowiskach jakość powietrza powinna być lepsza niż w innych miejscowościach
  • 69,8% Małopolan opowiada się za bardzo szybką interwencją służb kontrolnych w przypadku spalania odpadów – w ciągu 2 godzin od zgłoszenia
  • 69,8% mieszkańców Małopolski, wśród preferowanych działań antysmogowych wskazuje na wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej
  • 69,1% mieszkańców regionu postuluje pomysł darmowej komunikacji miejskiej w dniach z alarmem smogowym

Galeria zdjęć: