Małopolska wymieni więcej kotłów bezklasowych dzięki operatorom programu Czyste Powietrze

Małopolska zyskuje dodatkowych sojuszników w zmaganiach o czyste powietrze. Pięć nowych podmiotów dołącza do grona Operatorów programu „Czyste Powietrze”. Ich zadaniem będzie nie tylko poszukiwanie potencjalnych beneficjentów programu, lecz przede wszystkim kompleksowe wsparcie mieszkańców w wymianie źródeł ciepła oraz termomodernizacji ich domów.

Wspólna inicjatywa na rzecz lepszego powietrza

Małopolski pilotaż finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oparty jest na modelu hybrydowym. Od kilku tygodni rolę operatorów pełnią 23 gminy województwa, teraz dołączą do nich także podmioty prywatne.

Działania dla Czystego Powietrza

22 listopada br. w uroczystym podpisaniu umów, z wyłonionymi w konkursie podmiotami, uczestniczyli: Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków Paweł Mirowski, Prezes WFOŚiGW w Krakowie Kazimierz Koprowski oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron.

Każda forma wsparcia mieszkańców w procesie wymiany starych urządzeń grzewczych jest niezwykle cenna. Małopolska testuje nowy model współpracy między urzędami, mieszkańcami, a przedsiębiorcami. Wspólnie zależy nam na poprawie jakości powietrza, ale wiemy, że dla wielu mieszkańców zawiłości proceduralne stanowią pewną przeszkodę w staraniu się o dotacje. Dziś przychodzimy z kolejnym rozwiązaniem. Angażujemy firmy, które sprawnie i bezpłatnie przeprowadzą mieszkańca przez cały proces ocieplenia budynku, czy wymiany pieca. Pomogą pozyskać i rozliczyć dotację, a inwestycje w ekologię zaprocentują czystszym środowiskiem.

podsumował Józef Gawron – wicemarszałek województwa małopolskiego

Więcej Operatorów, więcej działań

Operatorzy będą bezpłatnie wspierali mieszkańców w procesie wymiany starych pieców lub termomodernizacji domów. Pomogą oszacować koszty inwestycji oraz wysokości dotacji. Dodatkowo, Operatorzy wspomogą mieszkańców w wyborze urządzeń, materiałów, wykonawców, a także w zawieraniu umów z wykonawcami. Operatorzy będą pełnić rolę przewodników dla potencjalnych uczestników programu „Czyste Powietrze”. Ta szczególna forma pomocy jest adresowana głównie do osób o najniższych dochodach.

Działania nowych Operatorów zostaną podzielone na pięć regionów województwa, co pozwoli na efektywną koordynację i wsparcie mieszkańców.

  • Region 1. obejmujący powiaty: krakowski, miechowski, olkuski, proszowicki, oraz miasto Kraków, będzie obsługiwany przez Niezależnych Doradców Energetycznych Sp. z o.o. (NDE).
  • Region 2. w skład którego wchodzą powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, wielicki, oraz miasto Tarnów obejmie Stowarzyszenie EkoMonterzy.
  • Region 3. skupiający powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki, będzie obsługiwany przez EnergiaPlus Sp. z o.o.
  • Regionem 4. obejmującym powiaty: gorlicki, nowosądecki, oraz miasto Nowy Sącz zajmie się Stargel Sp. z o.o.
  • Na Regionie 5. obejmującym powiaty: limanowski, nowotarski, tatrzański skoncentruje się Fundacja Pozytywni CO2.

Teraz, poza doradztwem ekspertów WFOŚiGW w Krakowie oraz wsparciem pracowników gminnych punktów konsultacyjno-informacyjnych, dodatkowo operatorzy będą oferować bezpośrednią pomoc naszym mieszkańcom w pozyskiwaniu środków na ocieplenie domów i wymianę kotłów bezklasowych. Będą pukać do drzwi, organizować spotkania i prowadzić „za rękę” każdego, kto kwalifikuje się do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”. Takiego kompleksowego wsparcia jeszcze nie było, więc jestem przekonany, że szybko zobaczymy efekty tych działań w małopolskich domach

podkreśla Kazimierz Koprowski – prezes WFOŚiGW w Krakowie

Aby mieszkańcy mieli pewność, że współpracują z firmami wyłonionymi w konkursie Funduszu, każdy z pracowników świadczących usługi Operatora będzie wyposażony w identyfikator ze zdjęciem, imieniem, nazwiskiem, nazwą firmy i adresem. Identyfikator Operatora można już sprawdzić na stronie www.gov.pl.

Chcemy w ten sposób ograniczać i zapobiegać bezprawnemu podszywaniu się pod przedstawicieli NFOŚiGW, wojewódzkich funduszy czy gmin. Tym bardziej, że odnotowujemy coraz więcej przypadków nieuczciwych wykonawców, którzy próbują oszukiwać naszych potencjalnych beneficjentów, naciągając ich m.in. na drogie w eksploatacji pompy ciepła o zawyżonej cenie. Nieefektywne dla domu niskiej jakości urządzenia – które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, i bywa, że sprzedawane są bez gwarancji – trafiają do domów wnioskodawców „Czystego Powietrza” m.in. za sprawą akwizytorów powołujących się na rzekome partnerstwo w programie

zauważa Paweł Mirowski – pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków oraz wiceprezes NFOŚiGW.

Program pilotażowy został wypracowany we współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, WFOŚiGW w Krakowie oraz ekspertami Banku Światowego.